Vrijwilligers van de NatuurWerkgroep Rucphen hebben een aantal bloemenakkers ingezaaid met zeldzame akkerkruiden.

Dat gebeurde met twee medewerkers van Natuurbalans die de zaden en kennis over het inzaaien leverden.

Het project draagt bij aan de biodiversiteit in en rond de Rucphense Bossen. De bloemen van de akkerkruiden trekken insecten aan, die weer vogels aantrekken. Het gedeelte van het graan dat niet wordt geoogst, is aantrekkelijk voor kleine zoogdieren en overwinterende vogels.

Door deze nieuwe voedselketens hoopt de NatuurWerkgroep op den duur zeldzame dieren terug te krijgen, zoals nachtzwaluw, geelgors, veldleeuwerik en boommarter.

Inventarisatie

Regelmatig worden de resultaten van alle inspanningen geïnventariseerd door vrijwilligers van de NatuurWerkgroep, studenten van de Hoge Agrarische School (HAS) en medewerkers van Natuurbalans en van het Louis Bolk Instituut.

Volgens Peter Verbeek van Natuurbalans zijn de eerste resultaten van de vorig najaar ingezaaide akkers hoopgevend: "De eerste zeldzame kruiden komen al op meerdere plekken op." 

Opmerkelijk

Harrie Tak, coördinator namens de NatuurWerkgroep vindt de verschillen tussen de resultaten van de akkers opmerkelijk: "Soms staat het vol; soms moet je met een loep zoeken. Nader onderzoek moet ervoor zorgen dat ook de mindere akkers in bloei komen te staan."

Volgend najaar worden bijna vijf hectare akkers met wintergraan en akkerkruiden ingezaaid. Er worden nog vrijwilligers gezocht die mee willen helpen met bewerken van de grond, inzaaien, oogsten en het plaatsen van informatieborden.