Het is voorlopig niet mogelijk om te beginnen met het aanleggen van een ontsluitingsweg om van daaruit een verbinding te maken met de parallelweg nabij de firma Van der Veldt aan de Plantagebaan in Wouw waar vorige week een passagierstrein en een dieplader op elkaar botsten. 

De chauffeur van de vrachtwagen kon een scherpe bocht niet maken, waardoor hij kwam stil te staan op een spoorwegovergang. De machinist kon de dieplader niet ontwijken, waardoor de trein ontspoorde.

Deze gevaarlijke situatie blijkt al langere tijd bekend te zijn bij de gemeente Roosendaal. Uit het raadsvoorstel om een omgevingsvergunning voor het bedrijf aan de Plantagebaan 57 mogelijk te maken wordt gemeld dat er een knelpunt is met de aan- en afvoer van verkeer.

Eén keer per maand is er sprake van grootschalig transport. Deze vrachtwagenchauffeurs kunnen de bocht naar het bedrijventerrein moeilijk maken. Gemeld werd toen dat er gezocht werd naar een duurzame oplossing.

Bocht maken

VLP-raadslid Wilbert Brouwers en fractieondersteuner Olaf Mouwen stelden voor om vooruitlopend op de realisatie van het bedrijventerrein aan de Bulkstraat alvast te beginnen met het aanleggen van een eerste deel van een ontsluitingsweg om zo een betere verbinding te maken met de parallelweg naar de Plantagebaan 57.

Op deze manier zou het vrachtverkeer bij de spoorwegovergang dan genoeg ruimte hebben om de bocht te nemen. Volgens wethouder Cees Lok is dat niet mogelijk: "Er loopt nog een procedure tegen het bestemmingsplan. Daarom kan er geen sprake zijn van enige realisatie. We nemen kennis van het feit dat er onderzoeken naar de oorzaak van het ongeval door de politie en ProRail lopen en zullen op grond van die conclusies onze besluiten nemen."

Verkeerskundige situatie

De gemeente heeft van 2009 tot 2012 gesprekken gevoerd met de firma Van der Veldt over de verkeerskundige situatie. In antwoord op raadsvragen van de PvdA en de Roosendaalse Lijst meldt Lok dat de ontsluitingsweg richting het bedrijventerrein van de Bulkstraat daar geen onderdeel van uitmaakte.

Vanaf 2013 is er gepraat over de omgevingsvergunning, waarbij de verkeerssituatie niet meer ter sprake kwam. Bij het ongeval raakte één persoon gewond. Het treinverkeer lag een geheel weekend stil, doordat 85 dwarsliggers waren beschadigd. Ook was de rails compleet verbogen. ProRail had twee dagen nodig om alle schade te herstellen.