De Economische Koepel Halderberge heeft nog maar net het levenslicht gezien en de eerste plannen worden nu al uitgevoerd. 

De Toeristische Initiatiefgroep Halderberge (TIG) werkt vanuit de economische visie al enkele jaren aan bevordering van toerisme en de leefbaarheid voor de inwoners van Halderberge.

Om dit beleid voort te kunnen zetten heeft de TIG als een van de eerste partijen een bijdrage gekregen vanuit de koepel en staat te trappelen om met haar investeringsplan, waar jaren aan is gewerkt, aan de slag te gaan.

Tim Berendsen van de TIG is duidelijk enthousiast over de recent opgerichte Economische Koepel. "Dankzij deze samenwerking wordt kruisbestuiving vanzelfsprekend. Als het bijvoorbeeld goed gaat met toerisme, is dat goed voor de detailhandel, wat weer goed is voor de werkgelegenheid en haar inwoners." 

"In de koepel wordt het overzicht gehouden en samenwerking gestimuleerd. De lijntjes zijn kort. Op die manier kunnen we samen veel voor elkaar krijgen", zegt hij.

Goedkeuring

De Economische Koepel heeft, voor bevordering van de economie en werkgelegenheid, een fonds beschikbaar waar initiatieven mee gefinancierd kunnen worden. De TIG heeft een aanvraag gedaan voor haar investeringsplan en heeft daar goedkeuring voor gekregen.

"Vanwege de start van het toeristisch seizoen, zaten we eigenlijk startklaar. Het zou zonde tijd om in deze periode van het jaar tijd te verliezen dus hebben we de voorbereidingen al getroffen. We hoeven dus niet lang op de resultaten te wachten", zegt Berendsen.

Fotoplekken

De TIG heeft groen licht en de daarbij behorende bijdrage gekregen van de Economische Koepel. Daarmee is een speciale krant gemaakt over recreatie en toerisme in Halderberge en kan de TIG haar website de komende jaren een flinke verbeterslag laten maken, up to date maken en houden.

"Ook hebben we een plan op het gebied van social media. Zo gaan we bijvoorbeeld fotoplekken aanwijzen bij karakteristieke locaties in Halderberge en bezoekers aanmoedigen hier een leuke foto te maken en deze via social media te delen. De bordjes kunnen we voor de zomer nog plaatsen en werpen dus hopelijk dit seizoen al hun vruchten af", legt Berendsen uit.

Dankzij de bijdrage vanuit de Economische Koepel kan de TIG ook een Cultuurpad in Oudenbosch en de Cuijpers-fietsroute lanceren. Het laten varen van een toeristisch pontje tussen Stampersgat en Oudenbosch is een van de initiatieven die tot stand is gekomen die samen met de initiatiefnemer tot stand wordt gebracht.”

Internationaal

De TIG zet niet alleen in op lokale trekkers, want de organisatie heeft de samenwerking gezocht met holland.com en visitbrabant.com. "Deze websites promoten Nederland en Brabant aan buitenlandse toeristen van over de hele wereld. Wij willen natuurlijk graag dat de Halderbergse hotspots daar ook op te vinden zijn." 

"Je betaalt voor deelname, maar daarnaast biedt de samenwerking ook handvaten voor onze eigen toeristische ondernemers en organisaties. Zo worden er bijvoorbeeld workshops gehouden over allerlei zaken op toeristisch vlak. Die kennis kunnen we dan weer inzetten voor Halderberge", aldus Berendsen.

Hij zegt blij te zijn met de financiële bijdrage vanuit de Economische Koepel Halderberge: "Mooi om te zien dat dit nu al zijn vruchten afwerpt. Er zullen ongetwijfeld nog veel meer mooie initiatieven volgen, want in principe kan iedere sector met een plan komen. Halderberge breed kan het dus zeker veel gaan betekenen", besluit hij.