Woningcorporatie Thuisvester verhoogt de huren voor huishoudens met een inkomen dat lager ligt dan 40.439 euro met 0,3 procent. Daarmee worden personen met een laag salaris of uitkering ontzien. 

Huurders met een inkomen die boven die grens ligt, krijgen wel een forse huurverhoging.

Zij betalen per 1 juli 4,3 procent meer. Dat is gelijk aan de maximale verhoging die corporaties mogen vragen. De Belastingdienst verstrekt aan Thuisvester inkomensindicaties per huurwoning met het aantal bewoners.

Op basis daarvan wordt de verhoging vastgesteld. Als de situatie is veranderd, kan er contact op worden genomen met Thuisvester.