Het CDA Rucphen heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van het braakliggende terrein aan de Kaaistraat in Sint Willebrord. Volgens raadslid Christ de Jong is een ongewenste situatie ontstaan. 

Het domein is ten prooi zijn gevallen aan verloedering: "Er is zelfs ongedierte gesignaleerd, waarvan omwonenden overlast ondervinden." 

Anderhalf jaar geleden stelde het CDA ook al raadsvragen over de kwestie. Het college zegde toen toe om de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen over de Kaaistraat.

Aangegeven werd dat de gemeente nog steeds in overleg was met woningcorporatie Thuisvester, de eigenaar van de grond. "Nadien hebben wij hier niets meer mogen vernomen. Wij betreuren dit en vinden dit niet passen bij een college dat regelmatig aangeeft een goede communicatie na te streven", zegt De Jong.

Snel invulling

Volgens De Jong is het belangrijk dat er snel invulling wordt gegeven aan het braakliggende stuk grond. Hij verbaast zich er over dat er met Thuisvester geen prestatieafspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de hoek op de Kaaistraat.

In raadsvragen wil hij weten welke inspanningen zijn ondernomen om tot perspectief te komen voor dit stuk kale grond. Hij vraagt zich af of er inmiddels een gegadigde is en welke plannen die heeft. Daarnaast is hij benieuwd of het college bekend is met het ongedierte dat rondloopt aan de Kaaistraat en welke actie wordt ondernomen om deze beestjes te verjagen.

Bezuinigingen

Drie jaar geleden blies de Amarant Groep de ontwikkeling van het woonzorgproject voor 48 jongvolwassenen met een beperking en intensieve gedragsproblemen aan de Kaaistraat in Sint Willebrord af. Hoofdreden voor deze beslissing waren de bezuinigingen in de AWBZ-zorg, waardoor de financiering van het project in het geding kwam. Amarant was voor die tijd zeven jaar met Thuisvester bezig om het project uit te voeren.

De zorggroep had de bouwvergunning en een ontwerp al op zak. De afgelopen jaren zijn er geen nieuwe plannen bekend geworden voor de Kaaistraat. Wel was de grond even in beeld voor de komst van een tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen, maar dat was voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers geen optie.