De Halderbergenaren die zorg en ondersteuning krijgen op het gebied van huishoudelijke hulp, zijn tevreden. 

Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente.

Halderberge wilde naar aanleiding van eerdere klachten van iedereen horen hoe het gaat en wat er beter kan. De zorg wordt beoordeeld met een gemiddelde van een 7. Wethouder Jan Paantjens zegt gepast tevreden te zijn, maar vooral lering willen trekken uit alle informatie die nu is verzameld.

Vorige zomer oordeelde de rechter dat Halderberge zorgaanbieders teveel ruimte heeft gegeven om te bepalen wat er gedaan moet worden om 'een schoon en leefbaar huis' te realiseren, terwijl dit haar eigen verantwoordelijkheid is.

Er werden uitspraken gedaan door zowel de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als door de Rechtbank Zeeland West-Brabant uitspraken gedaan over hulp bij het huishouden. Deze laatste oordeelde dat de gemeente Halderberge opnieuw moest kijken naar maatwerkvoorzieningen voor huishoudelijke hulp.

Invloed

Een van de acties die de gemeente hierop ondernam is een grootschalig onderzoek onder alle Wmo-klanten. "Met de transformatie in de zorg is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groter deel van de ondersteuning binnen Wmo. De wettelijke veranderingen hebben ook impact gehad op de inwoners van Halderberge",  aldus wethouder Jan Paantjens.

In totaal hebben 939 mensen een telefoontje gehad. 30 procent heeft de vragen beantwoord en daarmee is het onderzoek representatief.

Positief

De gemeente Halderberge scoort zeker niet slecht, want de de beleving van de zorg en ondersteuning wordt vooral als positief ervaren. "Het meest gegeven cijfer is een 8, het gemiddelde een 7. Ook de toegang tot de voorzieningen door de wijkteams én de beleving van de Wmo zorg wordt overwegend positief ervaren", aldus Paantjens.

De tevredenheid over de huishoudelijke ondersteuning is ondanks de eerdere commotie wel positief. De verbeterpunten die zijn aangedragen hebben betrekking op de verbetering van de informatieverstrekking en een verruiming van de telefonische contactmomenten.

Projecten

"Nu de resultaten bekend zijn, kunnen we daar concreet mee aan de slag. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Daar streven we echt naar. We moeten beseffen dat dat niet altijd kan lukken, maar we scoren redelijk goed. Echt vervelende gevoelens zijn er gelukkig bij niemand en daar kunnen we alleen maar blij om zijn", zegt Paantjens.

De resultaten van het belevingsonderzoek worden opgepakt in verschillende projecten binnen de gemeente.