BrabantSport gaat het sportbeleid van de provincie Noord-Brabant de komende jaren vormgeven. 

Belangrijke taken worden meer (private) partners binden aan sport in Brabant, en het aanbrengen van meer eenheid en samenwerking in de uitvoering van het sportbeleid door verschillende uitvoeringsorganisaties.

BrabantSport is een samenwerking van de provincie, Team Brabant Sport, Centrum voor Topsport en Onderwijs in Zuid-Nederland (CTO Zuid) en Stichting Sports and Technology.

De organisatie helpt Brabant om het sportklimaat te verbeteren. De komende tijd worden verschillende activiteiten opgezet.