Het Belgische dorp Nieuwmoer viert zondag 7 mei het 175-jarig bestaan als zelfstandige parochie. Voor die tijd behoorde het tot de parochie H. Maria Hemelvaart Nispen. 

Zij kwamen destijds te voet of met paard en koets naar de Nispense kerk. Op deze zondag gaan zij terug in de tijd en komen dan met tal van wandelaars, waaronder de burgemeester en wethouders, fietsers, oldtimers en paarden met koets naar Nispen toe.

Rond 12.45 u urworden de gasten uit Nieuwmoer feestelijk ingehaald door Harmonie St. Caecilia en op het Kerkplein worden zij ontvangen door vele belangstellenden. De oldtimers parkeren achter de kerk. De paarden met koets zetten hun gasten voor de kerk af en de fietsen worden gestald.

Eucharistieviering

Om 13.00 uur is er een feestelijke eucharistieviering in H. Maria Hemelvaartkerk in Nispen met voorgangers Pastoor Ronald van Bronswijk en vanuit Nieuwmoer Pastores Hugo Gotink en Leo van Gink.

Zangkoor St. Ceacilia treedt op. Na deze viering hebben de gasten uit Nieuwmoer een besloten samenzijn in zaal Verhoeven en rond 15.30 keren zij weer huiswaarts.