Stichting Cultureel Nispen staat zondag 21 mei stil bij de band van Nispen met de wereldberoemde schilder Pieter Paul Rubens. Dat gebeurt met een kunstmarkt in en rond het Openluchttheater. 

Op het parkeerterrein van de Turftuin bieden kunstenaars hun werken te koop aan achter kraampjes. 

Vorig jaar werd ook al een kunstmarkt gehouden als onderdeel van het culturele evenement Nispen Inspireert! Dit evenement trok veel deelnemers.

Ook reageerde het publiek enthousiast. Daarom is er voor gekozen om opnieuw een editie te houden, maar dan in mei.

Slot Moerendaal

De moeder van Pieter Paul Rubens bezat een buitenverblijf in Nispen: het verdwenen slot Moerendaal. Als de geschiedenis iets anders was verlopen, zou de wereldberoemde kunstenaar misschien wel in Nispen geboren zijn.

In de geest van Rubens vindt daarom de kunstmarkt plaats waar Nispen zich op uitbundige wijze presenteert met kraampjes met kunst, muzikale optredens en ‘Heerlijcke’ Nispense gastronomie. Rubens staat niet alleen bekend om zijn kunstwerken, maar ook om zijn band met de stad Antwerpen en zijn Bourgondische levensstijl.

Kunstmarkt

Rubens leefde van 1577 tot 1640. Hij is één van de belangrijkste schilders uit de barok. Kenmerkend voor de barokke stijl die tussen 1600 en 1750 de Europese kunst domineerde zijn draaibewegingen, licht en donker-contrasten en emotie. Maria Pijpelinckx, de moeder van Rubens bezat het verdwenen kasteel Moerendaal in Nispen. Dit slot kwam na haar dood in handen van Rubens’ broer Filip.

De Kunstmarkt Nispen vindt zondag 21 mei plaats in en rond het Openluchttheater Nispen aan het Sprengepad 2 tussen 11.00 een 17.00 uur. De entree is gratis.