De Sint Janstraat in Hoeven krijgt een complete metamorfose. Ook het riool is aan vervanging toe.

In eerste instantie was het de bedoeling dat dit in respectievelijk 2017 en 2020-2024 gebeuren, maar volgens wethouder Jan Mollen is het niet verantwoord om dergelijke grootscheepse plannen los van elkaar uit te voeren. Daarom gaat de gemeente Halderberge werk met werk combineren.

In 2019 gaat de schop in de grond, maar de gemeente gaat nu al met klankbordgroepen aan tafel om ook van deze reconstructie een burgerparticipatieproject te maken.

De werkzaamheden aan de Hofstraat en Bovensdonksestraat liggen nog vers in het geheugen, maar het volgende grootschalige plan staat alweer te wachten. De reconstructie van de Sint Janstraat. Het is al lange tijd bekend dat de hoofdweg van het centrum van Hoeven een metamorfose krijgt, maar volgens wethouder Jan Mollen zijn er recent besluiten genomen over de planning.

Overlast

"De reconstructie zou in 2017 opgestart worden, maar we zijn ook tot de conclusie gekomen dat het riool in de Sint Janstraat omgebouwd moet worden naar een gescheiden stelsel. Dat zou in de periode tussen 2020 en 2024 gebeuren.

"Dat kwam allemaal niet handig uit, want het zou natuurlijk niet slim zijn om in 2017-2018 de reconstructie uit te voeren om dan een paar jaar later de boel weer helemaal open te gooien voor het riool. Dat kost onnodig veel geld en dan heb ik het niet eens over de overlast voor bewoners en ondernemers", zo zegt wethouder Mollen. "Het is niet verantwoord om dergelijke werkzaamheden uit elkaar te trekken."

Klankbordgroepen

Om die reden heeft Halderberge besloten een koppeling te maken. Het vierde kwartaal van dit jaar gaat de gemeente beginnen met de voorbereidingen en start met met de eerste gesprekken in het kader van burgerparticipatie.

"We willen het op eenzelfde manier doen als de doorgaande route Oudenbosch. Daar zijn van meet af aan burgers, deskundigen en klankbordgroepen bij betrokken geweest. Dat was een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en dat willen we dan ook in Hoeven toepassen." 

De voorbereidingen zullen in 2018 zijn afgerond, waardoor de schop in 2019 de grond in kan.

Geld

Nu de rioolwerkzaamheden een aantal jaren naar voren gehaald worden, is het zaak dat de gemeente financiële middelen vrijmaakt voor het project.

"We kunnen daar nu al op participeren, want het gaat om een aardig bedrag dat wij ook niet op de plank hebben liggen. Maar feit blijft dat het wel een besparing oplevert door de werkzaamheden te koppelen", aldus Mollen.

Burgerparticipatie

Wethouder Frits Harteveld is blij met de reconstructie van het centrum van Hoeven. "In de Economische Visie hebben we opgenomen dat we het dorp qua openbare ruimte en parkeervoorzieningen een flinke boost willen geven en dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren."

"Daar kunnen we na afloop alleen maar heel blij mee zijn. Ik ben ook verheugd dat de burgerparticipatie vorm gaat krijgen, dat is belangrijk in een project als dit."