De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zegge en de H. Maria Boodschapkerk in Zegge worden opgepoetst voor de Mariamaand in mei.

Behalve poetsen wordt er achter de schermen door vele vrijwilligers volop werk verzet in aanloop naar de meimaand.

Want in de Mariamaand bezoeken duizenden pelgrims het dorp . Zij nemen deel aan de Eucharistieviering en het Rozenkransgebed. En kaarsen worden er in overvloed gebrand, vooral bij het Mariabeeld in het kapelleke van het bedevaartsoord Zegge.

De Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zegge is volgens de legende ooit gebouwd door een schipper die tijdens schipbreuk tot Maria bad en haar beloofde een kapel te bouwen op de plek waar hij aan land zou komen. "In ons bisdom is deze kapel de enige officieel erkende bedevaartsplaats", verklaart Helen van Oosterhout-Verhoeven, vicevoorzitter van het parochiebestuur.

Taken

"Bedevaarders komen in de maand mei in grote getale te voet, per fiets, per auto of met bussen naar de Zeg. Om dit alles in goede banen te leiden hebben we de Maria Werkgroep opgericht. Een heel jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Meimaand."

De Maria Werkgroep bestaat uit verschillende mensen met een coördinerende rol. Zo worden taken verdeeld op het gebied het Rozenkransgebed, veiligheid en verkeer, publiciteit, is er een kostergroep en worden voor alle vieringen voorgangers, lectoren, collectanten en koren geregeld.

Eucharistieviering

"En onderschat de taak van onze vijf kosters niet. Op alle zon- en feestdagen in de maand mei hebben we drie eucharistievieringen in de ochtend; één om zes, één om acht en één om tien uur. De koster is al heel vroeg present om het een en ander klaar te zetten. Ook houden de kosters toezicht op de kaarsen in het kapelleke. De warmte komt je in de maand mei gewoon tegemoet bij het betreden van de kapel, zóveel brandende kaarsen."

Behalve op zondag is er elke zaterdagavond een Eucharistieviering. De vieringen worden opgeluisterd door koren uit de regio. "Dit jaar valt de maand mei ongunstig, de maand telt maar vier zondagen. Dat is ook de reden dat we sommige koren moesten teleurstellen, heel jammer", aldus de vicevoorzitter.

Priesteropleiding

De eerste viering op zondag 7 mei wordt geheel verzorgd door de studenten en rector Schnell van de priesteropleiding Bovendonk uit Hoeven. Dit jaar een kleine wijziging in het zondagprogramma van de officiële opening.

"De bisschop van Breda, Mgr. Liesen is de voorganger van de tweede viering op deze zondag. Dit speciaal voor de vroege bedevaarders." Bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, sluit de meimaand af met een Eucharistieviering gevolgd door de processie. Ook hier ligt een taak voor de Maria Werkgroep.

"We hebben kapjesmakers. Deze mensen maken kaarsenkapjes die worden gebruikt tijdens de processie. De kapjes beschermen tegen kaarsvet en wind. Zij worden voorzien van een Maria-afbeelding."

Tempo

Gildes, harmonie St. Cecilia, voorbidders, het gemengd zangkoor en vaandeldragers begeleiden de plechtige stoet. Een aantal mensen geeft het tempo aan.

"Ook daar hebben we mensen voor. De meimaand is voor Zegge een omvangrijke maand om aan te kleden. Er komt heel wat bij kijken. Taken die niet direct zichtbaar zijn maar ó zo belangrijk. Gelukkig kunnen we elk jaar weer een beroep doen op een tachtigtal vrijwilligers."