Woningcorporatie AlleeWonen verhoogt de huren voor huurders met een laag inkomen met 0,3 procent. Dat is gelijk aan de inflatie van 2016. 

Op deze manier wil de woningstichting de laagste inkomensgroepen met een inkomen tot 40.349 euro bruto ontzien.

AlleeWonen heeft dit voorstel voorgelegd aan de huurdersorganisaties en zij adviseren positief over deze verhoging. Daarom gaat deze stijging per 1 juli in.

Huishoudens met een inkomen dat hoger dan 40.349 euro, krijgen te maken met een forsere verhoging. Zij betalen 2,8 procent meer huur. Dat is wel lager dan de 4,3 procent verhoging die AlleeWonen mag vragen van de overheid.