91 procent van de bewoners van Zegge zien het niet zitten dat de Lage Zegstraat wordt afgesloten voor autoverkeer.

De gemeenten Rucphen en Roosendaal werden het onlangs eens over een pakket maatregelen om de Leemstraat veiliger te maken. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een landbouwsluis in de Lage Zegstraat.

Bewoners van deze weg ondervinden namelijk veel hinder van het voorbijrazend verkeer sinds de Nelson Mandelaweg tussen industrieterreinen Borchwerf en Majoppeveld is opengegaan. Er passeren nu vier keer zoveel auto’s als voorheen.

De Dorpsraad van Zegge heeft inmiddels een enquête gehouden onder de dorpelingen. De belangrijkste uitkomst is dat bewoners niet de dupe willen worden van 'verregaande plannen van buurgemeente Roosendaal.' De dorpsraad wil de Zeg niet afgesloten hebben. 

Alternatieve routes

Bewoners van Zegge blijken veel gebruik te maken van de Lage Zegstraat om naar Roosendaal te rijden voor hun werk of studie. Ook wanneer zij richting de A17 willen rijdt bijna 70 procent eerst door deze straat heen. Als de Lage Zegstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, verwacht 71 procent van de dorpelingen een forse toename van automobilisten door de Heesterbosstraat en de St. Maartenstraat.

Om naar de A17 te komen, blijven na afsluiting van de Lage Zegstraat straks drie alternatieve routes over: via de Heesterbosstraat, via de Leemstraat en via Oudenbosch over de Zeggeweg. Dat betekent een reistijd van enkele minuten meer. 72 procent van de ondervraagden geeft aan dit niet acceptabel te vinden. Maar liefst 91 procent van de Zeggenaren kant zich tegen het dichtmaken van de Lage Zegstraat. Slechts 8,6 procent is voor.

Duidelijke voorkeur

"Er is een hele duidelijke voorkeur voor het open laten van de Lage Zegstraat en het op een andere wijze verkeersluw maken is een veel aangedragen keuze", geeft de Dorpsraad aan.

Zij stippen ook aan dat een aantal keer de opmerking is gemaakt dat de gemeente Rucphen te weinig doet om een Roosendaals probleem buiten Zegge te houden. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels naar de gemeente Rucphen gestuurd. Het is nog niet bekend wat er uiteindelijk mee wordt gedaan.