Voetbalclub RBC heeft geen spijt van het royeren van een 7-jarig jeugdlid. 

Afgelopen week werd de vereniging landelijk nieuws toen bekend werd dat de Roosendaalse vereniging de 7-jarige jongen had weggestuurd van de club, omdat zijn ouders zich misdroegen.

"Het was een drastische maatregel, maar we konden niet anders. Er moest een daad worden gesteld", stelt RBC-voorzitter Jos Hermsen.

Ondanks alle ophef voelt Hermsen zich gesteund in de beslissing: "We hebben veel reacties gekregen en het merendeel was positief. De situatie met de ouders van de jongen was niet te handhaven. Gemaakte afspraken werden niet nagekomen. Op een gegeven moment hadden we afgesproken dat zij de jongenalleen nog bij het stadion zouden afzetten en ophalen, maar later stond de moeder toch weer bij een training. Zij hielden zich niet de afspraak en toen hebben we er voor gekozen om ons dreigement uit te voeren."

Voorbeeldfunctie

Volgens Hermsen ergerden andere ouders zich ook aan het gedrag van de ouders van de jongen: "Zij stoorden zich ontzettend en waren het zat. Helaas waren de ouders van de jongen hardleers. Het is niet leuk als zij het verstieren voor de rest. De liefde voor een spelletje hoort voorop te staan en als het nodig is, moeten wij als bestuur ook ons gezag laten gelden. Zeker als daarbij bepaalde grenzen worden overschreden. We hebben een voorbeeldfunctie." 

RBC richt zich op het opleiden van jeugdspelers tot profvoetballers. Daarbij worden samengewerkt met de Feyenoord Academy. De jongen was één van de voetballertjes die was gescout voor de voetbalopleiding van RBC.

Maatschappelijk probleem

De discussie over het gedrag van ouders langs de lijn speelt landelijk. Een paar jaar geleden liep er nog een campagne van SIRE om kinderen hun spel terug te geven. Deze kwestie blijkt anno 2017 nog steeds actueel. "Het is een maatschappelijk probleem. We merken dat deze beslissing nogal wat heeft losgemaakt, maar we staan nog steeds achter onze beslissing", besluit Hermsen.

Hij is wel teleurgesteld in de reacties van andere voetbalverenigingen die aangaven dat zij een royement van een 7-jarige jongen te ver vonden gaan: "Hierbij spelen emoties, maar als zij worden geconfronteerd met een zelfde kwestie, dan zullen zij hetzelfde handelen. Een andere oplossing was er niet."