In 2019 komt er een nieuwe Omgevingswet. Die vervangt tientallen bestaande wetten en regels en dat heeft flinke, positieve gevolgen voor iedereen die wil (ver-)bouwen. 

Het is de bedoeling dat de regels een stuk eenvoudiger worden en dat het aanvragen van vergunningen in de toekomst sneller en gemakkelijker gaat. Wat ook verandert, is de rol van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Voor alle bouw- en verbouwingsplannen is een vergunning nodig. Nu loopt een aanvraag in veel gevallen langs de onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die advies uitbrengt aan de gemeente over het wel of niet verlenen van een vergunning. Die commissie kent twee onderdelen.

Een die zich vooral richt op monumenten en de tweede die er vooral op let dat de beeldkwaliteit – het aanzicht – van de omgeving aantrekkelijk blijft. Dat laatste onderdeel staat bekend als de welstandscommissie. Volgens de nieuwe wet zijn gemeenten niet meer verplicht zo’n welstandscommissie in het leven te houden. Dat roept wel de vraag op: wie zorgt er in de toekomst voor dat we niet met een ratjetoe van gebouwen en bouwsels worden opgescheept?

Vrijheid binnen grenzen

Wethouder Cees Lok, verantwoordelijke voor vergunningen en deregulering: "Er zijn in Roosendaal en de omringende dorpen veel gebouwen en straten die de moeite waard zijn. Ook in de toekomst hechten we aan fraaie stads- en dorpsgezichten. We willen verrommeling van het straatbeeld tegengaan." In het afgelopen jaar is de wijze waarop dat voortaan moet gebeuren in een aantal bijeenkomsten aan de orde geweest.

Architect Anet Goemans is voorzitter van de huidige commissie. Zij merkte bij de gesprekken dat veel bewoners het wenselijk vinden dat er met deskundige ogen naar bouwplannen wordt gekeken.

"Bewoners zijn blij dat er meer vrijheid komt, maar willen duidelijke kaders en vinden het belangrijk dat iedereen een stem heeft. Daarmee voorkom je onderlinge problemen." Wethouder Lok heeft de boodschap begrepen: "Vrijheid binnen grenzen dus." Hij gaat zich in de komende maanden beraden over de beste manier om deze wensen vorm te geven.