De Economische Koepel Halderberge is een feit. Zowel burgemeester Jobke Vonk-Vedder als voorzitter Henk Strootman en Hans Vennemans van de Stichting Economische Koepel Halderberge hebben hun handtekening gezet waardoor de oprichting van de koepel een feit is.

De verwachtingen zijn hooggespannen bij de vertegenwoordigers uit alle denkbare sectoren, tien in totaal. Samen willen zij door middel van dit unieke samenwerkingsverband het economische klimaat van Halderberge versterken middels een speciaal investeringsfonds waarmee plannen uit de economische visie kunnen worden gerealiseerd. 

De Economische Koepel Halderberge wordt breed gedragen.Toerisme, cultuur, detailhandel, horeca, de agrarische sector, industrie/logistiek, luchtvaart, onderwijs en de gemeente vormen allemaal een onderdeel van deze unieke lokale samenwerking op economisch gebied.

Het algemeen bestuur bestaat uit tien vertegenwoordigers.

Fonds

Om de koepel de middelen te geven om daadwerkelijk zaken te veranderen, te verbeteren en nieuwe dingen op te zetten, is er een publiek-privaat economisch investeringsfonds in het leven geroepen. De economische visie Halderberge vormt de leidraad.

Deze staat vol plannen met als einddoel om onder andere de bezoekersaantallen en het meerdaags verblijfstoerisme te verhogen, de aantrekkelijkheid van de centra en het buitengebied te verbeteren evenals het vestigings- en ondernemingsklimaat.

Ook het stimuleren van de groei van de werkgelegenheid is een van de Halderbergse doelen de komende jaren.

Lange samenwerking

De oprichting van de Economische Koepel Halderberge is namelijk een onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2016-2019 gericht op de uitvoering van die economische visie.

"Het doel is om samen te werken aan de versterking van de economische structuur van Halderberge. Economische groei door een structurele, meerjarige samenwerking in uitvoering van en financiering door ondernemers én gemeente staat daarin centraal", aldus de gemeente Halderberge.

Notaris

Woensdag vond de ondertekening plaats van de uitvoeringsovereenkomst Stichting Economische Koepel Halderberge (EKH). De overeenkomst werd getekend namens de gemeente door burgemeester Jobke Vonk-Vedder en Hans Strootman en Henk Vennemans als vertegenwoordigers van de Stichting Economische Koepel Halderberge.

In januari vond al de oprichtingsvergadering plaats. De afgelopen maanden hebben de leden en plaatsvervangend leden van de koepel toegewerkt naar de officiële ondertekening van de uitvoeringovereenkomst.

Zo zijn de statuten van de stichting gepasseerd bij de notaris en is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Binnen het koepelbestuur zijn de taken verdeeld en afspraken gemaakt omtrent de werkwijze.