Voedselbank Goed Ontmoet krijgt 20.000 euro subsidie van de gemeente Roosendaal. Dit bedrag krijgen zij om het verwachte tekort in de begroting op te vangen. 

Met de bijdrage wordt de continuïteit van de voedselbank gewaarborgd. De afgelopen jaren kreeg Goed Ontmoet te maken met een groei van het aantal gebruikers en een terugloop in sponsoren en giften.

De afgelopen jaren ondersteunde de gemeente de voedselbank door kosteloos twee ruimtes ter beschikking te stellen in de voormalige Pius X-school waar ook de Ruilwinkel is gevestigd. Verder stond de gemeente in de periode van 2013 tot 2016 garant voor eventuele tekorten. Hiervan is drie jaar geleden gebruikt gemaakt om een koelauto te vervangen.

Voedselpakketten

Met de subsidie kan Goed Ontmoet voedselpakketten verstrekken aan mensen die leven onder de armoedegrens. Daarbij wordt samengewerkt met andere lokale organisaties om klanten weer te helpen om op eigen benen te staan.

"Daarnaast heeft de voedselbank een belangrijke signalerende functie en is het bij uitstek de vindplaats voor mensen die onvoldoende gebruik maken van inkomensvoorzieningen", geeft gemeentewoordvoerster Corrie in ’t Hout aan. Vrijwilligers van Goed Ontmoet hebben ook zicht op mensen die bij de officiële instanties uit beeld zijn geraakt en kunnen hen ook verwijzen naar de juiste hulpverleners om hun leven weer op de rit te krijgen.

Structurele ondersteuning

In het verleden zagen veel mensen de voedselbank als een tijdelijk fenomeen, maar inmiddels heeft deze voorziening een blijvende plaats ingenomen. Volgens het college hoort daarbij de verantwoordelijkheid voor meer structurele ondersteuning.

De voedselbank krijgt te weinig inkomsten binnen om geld te reserveren voor onverwachte uitgaven. Goed Ontmoet is niet alleen actief in Roosendaal, maar ook in de gemeenten Halderberge, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen.

Verantwoordelijkheid

Volgens het Roosendaals gemeentebestuur geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het helpen van de voedselbank. Op dit moment is er sprake van enige willekeur hoeveel geld een gemeente geeft aan Goed Ontmoet.

Het college wil zich inzetten om hierover eenduidige afspraken te maken, zodat de voedselbank daar minder rompslomp aan kwijt is.