Winkelcentrum Tolberg gaat de komende jaren op de schop. Het centrum van de grootste woonwijk uit Roosendaal dateert van begin jaren negentig en is toe aan een grote opknapbeurt. 

In Tolberg wonen zo'n 17.000 mensen die behoefte aan het kopen van de dageljkse dingen als voeding, textiel en kleine huishoudelijke artikelen. 

De gemeente Roosendaal en eigenaar WP Retail Invest hebben plannen voor de nabije toekomst.

De opknappen en renoveren van het wijkwinkelcentrum is geen overbodige luxe. Het is sterk verouderd en heeft een grondige opknapbeurt nodig. WP Retail Invest en de Gemeente Roosendaal hebben een overeenkomst gesloten om de plannen daadwerkelijk uit te gaan werken.

2019

Wethouder Verbraak daarover: "Het ontwikkelde plan kan rekenen op steun van de gemeente." Dat plan is inmiddels een aantal keren aangepast en zoals nu te voorzien is, zal begin 2019 met de start van de verbouwing, uitbreiding en upgrade worden begonnen.

"Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de toekomst en op welke duurzame wijze dat kan worden bereikt. De klant van nu is kritisch en wil een winkelcentrum dat veilig is, een compleet aanbod biedt, goed bereikbaar is, sfeervol moet zijn en praktisch is ingericht. Al die basiseisen worden in de aanpassingen gerealiseerd", meldt Verbraak enthousiast.

Aanpassingen

Gert-Jan Veldkamp van WP Retail Invest licht het ontwikkelde plan om het winkelcentrum te renoveren toe: "We gaan uitbreiden met zo’n 900 vierkante meter voor nieuwe winkels. Naast de huidige Albert Heijn komt een pleingebouw. Dat wordt verbonden met de passage. De huidige gymzaal wordt gesloopt en de ruimte die beschikbaar komt wordt toegevoegd aan de winkels." 

"Op het pleingebouw komt een verdieping, waarin een nieuwe gymzaal wordt gehuisvest. De gemeente gaat die huren voor het reguliere onderwijs, maar ook verenigingen kunnen daar uiteraard weer terecht. Op de begane grond worden een aantal bestaande- en nieuwe winkels gevestigd."

Winkelcentrum

Daarmee benadrukt Veldkamp ook de wens om te werken aan een compleet winkelcentrum met een aanbod dat voldoet aan de eisen van deze tijd en de toekomst voor zo’n drukke woonwijk. "Het zou mooi zijn dat een fietsenmaker en stomerij zich hier zouden vestigen, zodat de bezoekers ook daadwerkelijk voor alle dagelijkse spullen terecht kunnen."

"Het moet voor alle bezoekers ook een veilige omgeving worden, waar een uiterst gevarieerd aanbod er voor moet zorgen dat het de ‘Huiskamer van de Tolberg’ wordt", verduidelijkt Veldkamp de aanpassingen.

Vereniging

"Doordat we het nu afsluitbaar maken zal de overlast afnemen en de kans op inbraken worden verkleind . Ook moeten we eraan werken dat zwerfvuil geen kans meer krijgt en het aanzicht van het winkelcentrum daardoor verbetert. Daarnaast verdwijnen rondom het winkelcentrum alle bovengrondse inzamelingscontainers en komen er 40 extra parkeerplaatsen bij."

Om een en ander te verwezenlijken heeft WP Retail Invest goed contact met de winkeliersvereniging. "We praten met hen over de plannen, maar ook over welke branches er aan het huidige winkelaanbod zouden moeten worden toegevoegd." Ook zal het publieke domein rondom het winkelcentrum opnieuw worden ingericht. Alle partijen hopen eind 2017 of begin 2018 het benodigde voorontwerp-bestemmingsplan in procedure te kunnen brengen.