De dienstencheques waarmee in de gemeente Roosendaal extra huishoudelijke hulp in kan worden gekocht, krijgen een structureel karakter.

In 2015 werden de cheques in het leven geroepen om banenverlies in de thuiszorg te compenseren. Deze uren kwamen niet in de plaats van de uren huishoudelijke hulp die de gemeente voorschreef aan een cliënt, maar konden extra worden ingekocht.

Niet iedereen kan gebruik maken van de extra uren hulp bij de huishouding. Deze regeling is voorbehouden aan mensen die al thuishulp krijgen, gebruikmaken van een Wmo-voorziening en aan personen die mantelzorg leveren.

Op deze manier kunnen ook mensen die zorgen voor een ander worden ontlast.

Kleine bijdrage

Wie gebruik maakt van deze regeling, betaalt vijf euro per dienstencheque. Het normale uurtarief is 22,50 euro. De gemeente betaalt de overige 17,50 euro. In totaal kochten cliënten in 2015 voor 1.817 uren dienstencheques in.

Dit aantal groeide vorig jaar explosief met 9.136 uren tot in totaal 10.953 dienstencheques. “Deze toename wordt mede veroorzaakt door een toename binnen de groep mantelzorgers. We hebben in 2015 niets veranderd aan huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening”, vertelt gemeentewoordvoerster Corrie in ’t Hout.

Zelfredzaamheid

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om de dienstencheques te handhaven, omdat zij bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers. Daarnaast is deze regeling goed voor de werkgelegenheid in de zorg en werkt de gemeente aan het inzetten van uitkeringsgerechtigden die bezig zijn met re-integratie.

De cheques kunnen in de toekomst mogelijk niet alleen worden ingezet voor huishoudelijke hulp, maar ook voor andere diensten, zoals klussen in en om huis, maaltijden, een boodschappendienst en tuinieren. Studenten van het Roosendaals Leerbedrijf kunnen hierbij een handje toesteken en op deze manier alvast werkervaring opdoen.

De gemeente krijgt vanuit het Rijk een bedrag om de cheques mogelijk te maken. Deze budgetten waren in 2015 en 2016 voldoende om alle aanvragen te honoreren. Voor 2017 wordt daarmee ook geen probleem verwacht.