In Hotel de Kroon in Oudenbosch zijn zaterdagmiddag een honderdtal belangstellenden samen gekomen om het 70-jarig jubileum van het Nederlands Zouavenmuseum te vieren. De opening van de Nationale Museumweek was hier volgens bestuursvoorzitter van het museum Gabriël van der Heijde het uitgelezen moment voor. 

Directeur van Erfgoed Brabant, Patrick Timmermans, had een aantal suggesties voor de toekomst van het museum, zodat het wellicht door zijn bijzondere thematiek een bijdrage aan het maatschappelijk debat zou kunnen leveren. "Immers", zo opperde hij, "hoeveel verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de huidige jihadisten en de toenmalige zouaven, die beiden lijf en leden op zouden geven voor een hoger doel?"

Subsidie

Broeder Cees van Dam, algemeen overste van de broeders van Saint Louis, sprak de verwachting uit dat met de subsidie die de provincie Noord-Brabant onlangs beloofde te verstrekken voor het behoud van het religieus erfgoed in de gemeente, niet alleen de gebouwen maar ook de verhalen ín die gebouwen zouden blijven leven, en dat het Nederlands Zouavenmuseum hierin een grote functie heeft.

Bruikleenovereenkomst

Wethouder Paantjens van Cultuur zag de rol van de gemeente in het geheel als die van een goed huisvader die de verantwoording voelt voor de in bruikleen gegeven goederen van het museum. Volgend jaar loopt de bruikleenovereenkomst af die de congregatie van de Broeders in 1968 sloot met de gemeente en zal er een nieuwe overeenkomst gesloten moeten worden.