Peter van den Broek (50) wordt lid van de Raad van Bestuur van Groenhuysen. Hij treedt met ingang van deze maand toe als bestuurder. Van den Broek is geen onbekende bij Groenhuysen. 

Hij werkt sinds 2008 bij de organisatie en bekleedt sinds 2013 de functie van directeur bedrijfsvoering. De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, Hennie Brons, neemt op 8 juni afscheid vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Hij draagt zijn taken over aan de nieuwe Raad van Bestuur die straks bestaat uit Marjolein de Jong, de nieuwe voorzitter en Van den Broek.

Groenhuysen biedt verpleging, verzorging en thuiszorg aan.