Om – in welk land dan ook – deel te nemen aan de samenleving en om je thuis te voelen, moet je de taal beheersen. De laatste jaren zijn er daarom veel initiatieven genomen om mensen die het Nederlands niet beheersen de gelegenheid te bieden zich de taal eigen te maken. 

Daarbij spelen zowel de overheid en commerciële bedrijven, als vrijwilligers een rol. Toch is er een lacune: mensen die de taal willen leren, hebben vaak onvoldoende gelegenheid het geleerde in praktijk te brengen.

Daarom zijn er op diverse plekken in het land zogenaamde ‘taalcafés’ gestart, waar ‘nieuwkomers’ en Nederlandssprekenden met elkaar in gesprek kunnen raken. Op initiatief van vrijwilligersorganisatie Humanitas heeft dinsdag in de Bibliotheek VANnU het eerste Roosendaalse taalcafé plaatsgevonden.

Pierre Chamuleau is bestuurslid van ‘Taalmaatjes’, het onderdeel van Humanitas dat zich bezighoudt met taalonderwijs en -training. "Onze vrijwilligers helpen de deelnemers op een informele wijze om zich de taal eigen te maken, bijvoorbeeld door samen te gaan wandelen of winkelen. Dat levert goede resultaten. We horen van de deelnemers de ze daarnaast behoefte hebben de taal te oefenen. Daarom zijn we met het taalcafé gestart."

Behoefte is leidend

Voordat het eerste taalcafé begint, staan de bezoekers wat onwennig bij elkaar. Maar nadat Chamuleau iedereen welkom heeft geheten en nadat Ad Huijzers van de in de bieb gevestigde ‘Huiskamer’ langs is geweest met koffie, komen de gesprekken op gang. Het zijn niet alleen mensen die recent naar Nederland zijn gekomen die behoefte hebben zich de taal eigen te maken.

Aisha woont al meer dan vijftien jaar in Nederland. Haar moederstaal is Arabisch en door allerlei omstandigheden heeft ze nauwelijks kans gehad Nederlands te leren. Sinds vijf maanden is Eva haar taalmaatje en het lijkt er op dat er een wereld voor Aisha is opengegaan. "Ik wil alles", zegt ze. Ze bevestigt dat haar beheersing van het Nederlands in de afgelopen maanden met sprongen vooruit is gegaan.

Eva vertelt dat Aisha haar vierde taalmaatje is. "Ik heb inmiddels geleerd dat de behoefte van de deelnemer leidend moet zijn. In mijn enthousiasme ging ik in het begin waarschijnlijk veel te hard. We kunnen met allerlei thema’s aan de slag gaan, bijvoorbeeld familie, boodschappen doen, of vervoer. Aisha wil vooral graag weten wat dingen kosten, dus we zijn al een paar keer samen wezen winkelen."

Welkom

Chamuleau benadrukt dat er tijdens het taalcafé geen ‘les wordt gegeven’: het gaat erom dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar kunnen praten. "We hebben op andere plekken gekeken hoe daar de taalcafé’s zijn opgezet; we zijn nog zoekende naar de vorm die we hier willen gebruiken. Wat belangrijk is om te weten: iedereen is welkom, of het nu mensen zijn die de taal willen leren of mensen die daar een bijdrage aan willen leveren."

Er is op dit moment vooral behoefte aan die laatste categorie. "We weten dat er veel nieuwkomers zitten te springen om contact. Daarom hopen we dat we in de komende weken en maanden ook steeds meer Nederlandstaligen mogen verwelkomen. Dus kom eens langs." Het taalcafé wordt gehouden in de bieb en vindt elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur plaats.