In december 2016 bestond Drankenhandel Van Dorst honderd jaar. Maandag werd dat gevierd met familie, vrienden en relaties.

Commissaris van de koning (cdk) Wim van de Donk mocht in aanwezigheid van burgemeester Jacques Niederer, aan Bart van Dorst – de huidige eigenaar van het familiebedrijf – het predicaat 'hofleverancier' toekennen.

De onderscheiding is bedoeld voor Nederlandse ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, die minstens honderd jaar oud zijn. Wil je in aanmerking komen, dan moet je als ondernemer van onbesproken gedrag zijn, de bedrijfsvoering moet onberispelijk wezen, de onderneming moet een vooraanstaande plaats in de regio innemen en een stabiel toekomstperspectief kennen.

Familiebedrijf

Uit de toelichting die de commissaris bij de uitreiking gaf, bleek dat Drankenhandel Van Dorst ruimschoots aan de gestelde criteria voldoet.

"In de honderd jaar van uw bestaan heeft u twee oorlogen doorstaan en u heeft grote maatschappelijke veranderingen meegemaakt. U bent er steeds in geslaagd een vertrouwensrelatie te onderhouden met uw afnemers en met uw leveranciers. Daarbij speelde u steeds in op maatschappelijke en technologische veranderingen, waarbij moeilijke beslissingen niet werden geschuwd en waarbij het verlenen van service voorop stond."

De commissaris wijst er op dat vandaag weliswaar de ogen gericht zijn op de huidige eigenaar Bart van Dorst en manager Bas Mannien, maar: "Zoals dat vaak het geval is bij een succesvol familiebedrijf leeft de hele familie mee en zij biedt steun in goede en in moeilijke tijden."

Roosenspeld

Nadat commissaris Van de Donk de oorkonde aan Van Dorst heeft overhandigd, is het tijd om het wapenschild te onthullen. Het prachtige schild zal in ieder geval de komende vijfentwintig jaar, de duur waarvoor de onderscheiding geldig is, de winkel van Van Dorst sieren. Na de onthulling heeft burgemeester Niederer nog een verrassing : namens het college van de gemeente mag hij aan Van Dorst de 'Roosenspeld' uitreiken. Dit is een gemeentelijke eerbewijs voor goed burgerschap.

"U heeft zich met uw bedrijf een goed ambassadeur van de gemeente getoond. Uit de contacten die u met de gemeente heeft, weten we uit eigen ervaring dat uw bedrijf service hoog in het vaandel heeft staan."

Bart van Dorst – de vierde generatie Van Dorst aan het roer – kijkt in zijn dankwoord kort terug op zijn eigen jaren bij het bedrijf en op de samenwerking met zijn vader, die nog steeds meehelpt. "Hoe geweldig is het, om met je vader samen te mogen werken!"