Actiecomité De Meeten II wil graag met de Gemeente Roosendaal in gesprek over de wijziging van het bestemmingsplan van industrieterrein Majoppeveld.

Onlangs werd de snelle verandering van het gebied De Meeten II afgebroken, nadat de provincie Noord-Brabant een streep trok door de plannen om de bouw van een groot distributiecentrum mogelijk te maken.

Nu bestaat de kans dat dit project alsnog gerealiseerd wordt als het gehele bestemmingsplan van Majoppeveld dit jaar op de schop gaat. 

Stilgelegd

Volgens de provincie was een gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan van Majoppeveld niet mogelijk, omdat er geen concrete aanbieder was die zich wilde vestigingen op De Meeten II.

De gemeente besloot daarop om niet door te gaan met de plannen. De procedure werd vervolgens abrupt stilgelegd.

Zo ging een geplande hoorzitting niet door en wordt het plan niet meer aangeboden aan de gemeenteraad.

Niet stilzitten

Dit betekent niet dat actiecomité De Meeten II stil gaat zitten. In deze groep zitten omwonenden uit de Dijken, Majoppeveld en de Landerije die nog steeds niets zien in de mogelijkheid voor de potentiële bouw van een distributiecentrum dat groter is dan 75.000 vierkante meter.

Zij zijn bang voor overlast op het gebied van licht, geluid en verkeer. 

Slechte communicatie

De communicatie kan vanuit de gemeente volgens de buurtbewoners van De Meeten II ook aanzienlijk beter. "Er is tot op heden niet gecommuniceerd, maar eenzijdig geïnformeerd vanuit de gemeente."

"Zowel op de informatiebijeenkomsten als in de inspraakreacties is meerdere malen geprobeerd het gesprek aan te gaan over de bestemmingsplanwijziging."

"Helaas heeft dit niet geleid tot een constructieve dialoog tussen de gemeente en omwonenden. Wel zijn wij positief over het luisterend oor dat wij hebben gevonden bij nagenoeg alle raadsfracties", vertelt van Zijderveld.

Geen nieuw standpunt

Volgens het actiecomité is het standpunt van de provincie niet nieuw. Die zou in januari van dit jaar al hebben aangegeven dat er een eindgebruiker bekend moet zijn, voordat een versnelde bestemminsgplanprocedure in gang kan worden gezet.

Van Zijderveld heeft dan ook het sterke vermoeden dat er al een gegadigde geweest moet zijn die zijn oog op deze grond had laten vallen, hoewel de gemeente aangaf dat dit niet het geval is.

De leden van de groep hebben nog geen beslissing genomen of zij op korte termijn actie ondernemen.