Wethouder Corné van Poppel betreurt de onrust die is ontstaan rondom de huishoudelijke hulp. De gemeente Roosendaal maakte onlangs bekend dat Groenhuysen WMO, TWB Thuiszorg met Aandacht en Axxicom per 1 juli de werkzaamheden gaan uitvoeren bij cliënten die thuiszorg krijgen. 

Thuiszorg DAT –nu nog een grote speler- verdwijnt daarmee van de Roosendaalse markt. Axxicom is een nieuwe aanbieder van thuishulp in de gemeente.

Cliënten hebben aangegeven dat zij bang zijn om hun vaste thuishulp te verliezen. In de nieuwe situatie krijgen alle wijken en dorpen één hoofdaannemer die optreedt als zorgverlener en dus de huishoudelijke hulp levert. De hoofdaannemer mag 'onderaannemers' inschakelen die de zorg leveren.

Mocht een cliënt er met een zorgaanbieder niet uitkomen, kan de hulp worden ingeschakeld van de gemeentelijke afdeling WegWijs Roosendaal. Een medewerker van WegWijs treedt dan op als bemiddelaar.

Passende afspraken

Van Poppel is nog steeds tevreden over het gevoerde inkoopproces. Dat meldt hij in antwoord op raadsvragen van de PvdA en GroenLinks. "Een betere dienstverlening aan onze inwoners –bestaande en nieuwe cliënten- stond daarbij voorop. Alle betrokken zorgaanbieders zijn hierover zorgvuldig geïnformeerd en hebben hun inbreng al aan de voorkant kunnen leveren."

De wethouder benadrukt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de betrokken partijen voor 1 juli komen tot passende afspraken over het personeel. Zij worden hierover verplicht door het Programma van Eisen en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De gemeente volgt dit proces nadrukkelijk en zegt mee te denken over eventuele oplossingen.

Overgang

Voor de gemeente Roosendaal staat de kwaliteit van de huishoudelijke hulp voorop en niet de kostprijs van de zorg. De kosten voor de huishoudelijke hulp liggen gelijk aan het niveau van de afgelopen jaren.

Er wordt volgens Van Poppel juist in de aanloop naar het nieuwe systeem meer geïnvesteerd om de overgang van de oude naar de nieuwe zorgaanbieders soepel te laten verlopen.

Consequenties

De wethouder benadrukt dat niet hoeft te worden gevreesd voor ingrijpende consequenties op het gebied van werkgelegenheid:

"Daar waar er toch knelpunten ontstaan, zijn wij bereid mee te denken en mee te werken. Dat kan onder andere door bij te dragen aan de omscholing van personeel zodat zij kunnen doorstromen naar een andere werkplek binnen één van de organisaties. Dit is ook al met betrokken zorgaanbieders besproken."