In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart bracht maandagmiddag CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg een bezoek aan Sint Willebrord.

Geen toevallige keuze van deze christendemocraat die op nummer vijf staat van de kandidatenlijst. De strijd tegen drugs, criminaliteit en investeren in veiligheid is haar speerpunt.

In gemeenschapshuis De Lanteern probeert zij inzicht te krijgen in hetgeen wat er onder de bevolking leeft en waar de gemeenschap tegenaan loopt. Zij wordt daarbij geholpen door wethouder Martien de Bruijn, de plaatselijke vertegenwoordigers van het CDA, politie, gemeente en buurtpreventie.

Vooral de GHB-problematiek in deze regio baart haar zorgen. Wijkagent Sint Willebrord, Johan Damen, legt uit: "Hier lopen de mensen niet te koop met hun problemen en dat maakt het bieden van hulp zo moeilijk. De GHB problematiek binnen een gezin is moeilijk te herkennen, het speelt zich letterlijk af achter een gesloten voordeur."

Capaciteit

"Maar hebben we deze deur voorzichtig geopend en aanvaarden mensen onze hulp, dan lopen we tegen een ander probleem aan, namelijk het ontbreken van opvang. Alle bedden in de regio zijn bezet en we worden doorverwezen naar bijvoorbeeld opvang in Utrecht. Dat schiet natuurlijk niet op."

Ook de capaciteit van de wijkagent laat volgens Damen te wensen over. "Natuurlijk kunnen we terugvallen op collega’s, maar die hebben het ook al zo druk."

Angelo van den Berg, leidinggevende team Handhaving gemeente Rucphen springt bij: "We missen maatwerk. Niet alleen op het gebied van de verslavingszorg, ook bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad." De gemeente Rucphen telt vier wijkagenten en hiermee voldoen we netjes aan de gestelde norm, maar de kernen liggen verspreid. We kunnen maar op één plek tegelijk zijn. Wij kunnen ook wel extra mankracht gebruiken, net als Amsterdam!"

Goede buren

Wat de aanwezigen ook stoort is de stigmatisering van de Willebrorder. "De media werkt daar graag aan mee", verklaart een Willebrordse buurtpreventist die aangeeft dat hierdoor irritaties ontstaan. Wel wordt duidelijk dat men graag eigen regels hanteert. "Maar je moet de Willebrordse mens ook proberen te begrijpen. Je kunt geen betere buur hebben, zelfs al ben je allochtoon", zo blijkt uit een voorbeeld dat op tafel komt.

Natuurlijk blijft het stemgedrag van de kiezer uit de gemeente Rucphen niet onbesproken. Wat deze regio vooral kenmerkt is het grote aantal ZZP- ers die hard moeten werken in een onzeker bestaan. "Het stemgedrag is een protest onder de bevolking", zo is het oordeel, doelend op de uitgesproken voorkeur voor de Partij Voor de Vrijheid.

Lobbyen 

En ook dat feit brengt Van Toorenburg naar de gemeente Rucphen. Kleine Brabantse dorpen zijn vaak CDA gezind, waarom geldt dat niet voor deze gemeente? "Onze zorg ligt vooral bij de dorpen. In de grote steden wordt volop gelobbyd en problemen uiteindelijk opgelost. Het CDA biedt juist de kleinere dorpen een reikende hand waarbij we investeren in meer politie en wijkagenten voor een veilige buurt."

"Een daadkrachtigere aanpak van criminaliteit behoort tot ons beleid waarbij de crimineel de rekening van drugsafval betaalt. Wij geloven niet in het legaliseren van softdrugs. Dorpen in grensgebieden betalen hiervoor uiteindelijk de rekening', zo laat Van Toorenburg tijdens een wandeling in het Processiepark weten.