Niet alle bewoners in de Landerije zijn blij met de komst van drie Schotse hooglanders naar het gebied. Bewoner Hans Blom vindt de grasstrook waarop de runderen komen totaal ongeschikt. 

"Ik maak me ernstig zorgen om het dierenwelzijn. Dit stuk grond is amper een hectare groot. Dat is veel te klein voor deze enorme beesten."

In de week van 27 maart starten de werkzaamheden om de afrastering voor de runderen neer te zetten. In april komen de Schotse hooglanders definitief naar de Landerije.

Rondtrekkende grazers

Volgens Blom hebben de dieren veel meer ruimte nodig. Hij heeft informatie ingewonnen over hoe deze runderen het beste kunnen worden gehouden: "Schotse hooglanders zijn rondtrekkende grazers. Die hebben een flink gebied nodig van wel tien hectare en daar voldoet deze grasstrook niet aan. Ook groeit het gras hier niet goed en er is er bijna geen vegetatie. Deze dieren hebben juist verschillende grassoorten nodig. Dit is echt een onzalig plan."

Hij is dan ook bang dat de dieren uiteindelijk bijgevoerd moeten worden: "En dat kan toch niet de bedoeling zijn van natuurlijke begrazing?" Ook wijst hij er op dat er geen bomen staan op het domein waar de runderen worden geplaatst: "De hooglanders kunnen bij heel warm weer of bij regen niet beschut staan."

Blom benadrukt dat hij niet tegen de komst van de dieren naar Roosendaal is, maar vindt dat ze beter in een natuurgebied passen: "Het dierenwelzijn moet voorop staan."

Ontmoetingsplek

De strook grond in de Landerije wordt op dit moment vooral door de jeugd gebruikt om te voetballen en te spelen. Ook laten bewoners er hun hond uit en gebruiken zij de plek om elkaar te ontmoeten.

Volgens Blom zijn er in de wijk geen alternatieven waar dit straks allemaal kan gebeuren: "We hebben geen inspraak gehad, maar zijn voor een voldongen feit geplaatst. Er heeft bijvoorbeeld geen opiniepeiling plaatsgevonden." Hij benadrukt dat er ook bewoners zijn die enthousiast worden van de komst van de hooglanders, maar hij vindt dat er vooral moet worden gekeken naar het dierenwelzijn.

Volgens de gemeente leent de strook grond zich prima als graasplek voor de hooglanders.
De herder van wie de dieren zijn is daar ook mee akkoord gegaan. De runderen worden in de gaten gehouden en worden bijgevoerd indien nodig.

Aanpassingen

Daarnaast wordt er voor eventuele beschutting gezorgd. "Indien de herder het voor de beesten noodzakelijk acht, wordt er een schaduwdoek geplaatst. Volgens de herder liggen de overigens liever in de zon dan in de schaduw", geeft woordvoerder Jeroen Steenmeijer aan. Hij geeft aan dat er bewust niet is gekozen voor een inspraakprocedure. De gemeente meent dat in de Landerije genoeg land beschikbaar blijft om te rennen en te spelen. 

De strook met de hooglanders blijft toegankelijk via klappoorten. Wel wordt een natuurlijk gedeelte in het verlengde van de strook niet meer toegankelijk voor bewoners.

Er blijft een stuk van drie meter beschikbaar om honden los te kunnen laten lopen en voor omwonenden om te lopen, te rennen en te spelen.