Bijna de helft van de Halderbergse ouderen voelt zich eenzaam. Een schokkend aantal waar de gemeente dan ook met spoed verandering in wil brengen. 

Om die reden trekt ze ruim 7.000 euro uit voor het project 'Tijd van je Leven', wat onder andere bestaat uit een challenge day waarin de senioren aangespoord worden hun diepste wensen en gevoelens kenbaar te maken.

Ook kunstworkshops met lokale kunstenaars worden ingezet om bepaalde gevoelens, waaronder eenzaamheid, bespreekbaar te maken. Wethouder Jan Paantjens heeft hoge verwachtingen van het project: "Ik hoop dat we met de activiteiten veel ouderen bereiken die nu in een isolement dreigen te raken."

Eenzaamheid onder ouderen is een aanzienlijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat 45 procent van de Halderbergse ouderen zich vaak alleen voelen. "Iets als eenzaamheid is natuurlijk redelijk ongrijpbaar. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die de deur niet uitkomen, van hen weet je het misschien niet eens", zo vertelt wethouder Jan Paantjens.

Succesvol

Met het project wil de gemeente eenzaamheid bespreekbaar maken. Het is bedoeld voor zowel ouderen die zelfstandig wonen als ouderen die in verzorgingshuizen. De pilot die eerder in de regio gehouden is, bleek succesvol, Om die reden wil de gemeente geld uittrekken om de GGD ook hier aan de slag te laten gaan.

Onderdeel van het project is een challenge day waarop ouderen samen worden gebracht en middels een activiteit over hun gevoelens te laten praten. "Op deze dag worden ouderen gestimuleerd letterlijk over de streep te stappen als ze bepaalde dingen hebben meegemaakt, zoals oorlog of het verlies van een dierbare", aldus de gemeente. "Op die manier kunnen ook zaken als eenzaamheid en verdriet bespreekbaar worden gemaakt", vult Paantjens aan.

Dansen

Ook kunstworkshops maken deel uit van Tijd van je Leven.

"Het is een soort Sjors Creatief, maar dan voor ouderen. Gitaar spelen, accordeon leren spelen en dansen, allemaal leuke dingen die ze als vrijetijdsbesteding kunnen doen en hen uit een eventueel isolement kunnen halen. Dat alles wordt verzorgd door lokale kunstenaars. In eerste instantie kijken we hoe het loopt, maar wellicht kunnen we het bij succes een structureel karakter geven."