Donderdagavond, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, kregen wethouder Corné van Poppel en diverse vertegenwoordigers van de fracties letterlijk en figuurlijk de wind van voren tijdens een demonstratie tegen het banenverlies in de thuiszorg. 

Thuiszorg DAT verloor een aanbesteding, waardoor hun huishoudelijke hulpen waarschijnlijk hun job verliezen.

Klanten verliezen daardoor hun vaste thuishulp en moeten over naar een andere aanbieder van huishoudelijke hulp. Het stormachtige weer was aangekondigd, maar de reactie van cliënten en medewerkers van Thuiszorg DAT loog er niet om.

Carolien in ’t Veen, lid van de cliëntenraad van DAT, had zo’n vijftig cliënten en medewerkers gemobiliseerd om de vertegenwoordigers van de Roosendaalse politiek, en dan met name de gemeenteraad, duidelijk te maken dat de gevolgen van de gedane aanbesteding over de huishoudelijke hulp verstrekkende gevolgen voor betrokkenen zouden hebben. Alleen de wijken, waar TWB en Groenhuysen hoofdaanbieder zijn, kunnen cliënten hun medewerker wel behouden.

Aanbesteding

Het resultaat van de aanbesteding van hulp in de huishouding heeft ertoe geleid dat thuiszorg DAT vanaf 1 juli geen 'perceel' meer is gegund, en dat daarvoor thuiszorgorganisatie Axxicom als nieuwe aanbieder in Roosendaal actief gaat worden.

"We weten inmiddels dat deze organisatie er niet zoveel voor voelt om het personeel van DAT ‘over te nemen’, terwijl in de aanbesteding duidelijk vermeld staat dat men zich maximaal moet inspannen om boventallig personeel aan het werk te houden", zegt lid van de cliëntenraad van DAT, Carolien in 't Veen. "Hebben we in de afgelopen jaren geleerd hoe belangrijk het voor een cliënt is om een vaste begeleider te hebben, dan zou het tevens logisch zijn dat de relatie tussen cliënt en medewerker zo veel mogelijk wordt behouden", voegt ze daar nog aan toe.

Reacties

Wethouder Corné van Poppel, die de actievoerders keurig hun verhaal liet doen, verwoordde vlak voor het begin van de gemeenteraadsvergadering wat er volgens hem nu te doen staat:

"We moeten vooral in gesprek blijven met elkaar. Ik doe een oproep aan alle directies van de thuiszorginstanties om de handen ineen te slaan en de onrust weg te nemen. Er is werk te doen, waarbij zoveel mogelijk banen behouden moeten blijven."

Begrip

Overigens toonde de wethouder begrip voor de actie en gaf aan in gesprek te gaan met het FNV. Carolien in ’t Veen verzocht vriendelijk om bij dat gesprek aanwezig te mogen zijn. Ze omlijstte dat verzoek met de mededeling dat in theoretische modellen een hoge kwaliteit geleverd kan worden, maar dat de ervaringen vanuit het verleden zeker ook meegenomen hadden mogen worden.

Op 1 maart moeten de partijen, die een deel van de aanbesteding hebben verworven, tekenen. Daarna is er nog ruimte tot 1 juli voor TWB, Groenhuysen en Axxicom om met elkaar in gesprek te gaan en de praktische problemen, waaronder personeel, op te lossen.