Woonzorgvoorziening De Parel in Sprundel krijgt acht woningen voor 'kwetsbare ouderen'. Op de benedenverdieping komt woonruimte voor acht jongvolwassenen met een combinatie van autisme en een verstandelijke beperking. 

Dat was al eerder gepland. De bovenverdieping van de Parel was nog niet gevuld en daar is de Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel (WGZS) op in gesprongen.

De wooneenheden voor ouderen is met name bedoeld voor mensen die alleen nog zelfstandig kunnen blijven wonen, als er een goede dagopvang en thuiszorg in de buurt is. Tevens komt er een ruimte waar mensen tijdelijk kunnen verblijven, als ze door omstandigheden even niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Verwacht wordt dat De Parel nog voor de bouwvakvakantie in gebruik genomen kan worden.

Oprichting

Vanuit het Wijkenoverleg en het Zorgnetwerk van Dorpswerk Sprundel is begin vorig jaar de Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel (WGZS) opgericht. Een werkgroep die ontstond nadat onderzoek aantoonde dat de zorg in het dorp verbeterd zou kunnen worden door meer samenwerking en betere afstemming tussen vrijwilligers en professionele krachten.

Door bezuinigingen en de vergrijzing is het optimaal benutten van de aanwezige krachten noodzakelijk geworden. Het doel van de WGZS is: vrijwilligers en beroepskrachten zo goed mogelijk op elkaar en de zorgbehoeften afstemmen, samenwerken en komen tot goede zorgvoorzieningen, zodat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen huis, in hun eigen dorp, kunnen blijven wonen.

Geluiden

Vanuit het Zorgnetwerk en het Wijkenoverleg kwamen geluiden dat een woonzorgvoorziening, voor mensen die niet meer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, zeer gemist wordt. Tot nu toe moeten deze Sprundelaren naar woonzorgvoorzieningen in andere plaatsen.

Zij moeten hun vertrouwde omgeving dan verlaten. In en vanuit De Parel kunnen zij hun gebruikelijke activiteiten voortzetten en beter binding met familie, mantelzorgers en Sprundel houden.

Zelfstandig

Voor het totale complex is een beheersstichting in oprichting. Daarin zullen ouders van benedenbewoners en plaatselijke ouderen vertegenwoordigd zijn. Het betreft zelfstandige huurwoningen en er is een scheiding tussen beide verdiepingen.

Toch kunnen beide doelgroepen met elkaar in contact komen. "Volgens deskundigen hoeft dit geenszins een probleem te zijn. Jongeren met een autistische beperking en ouderen, zo is elders gebleken, kunnen zelfs veel voor elkaar betekenen", benadrukt de WGZS.