Wethouder Hans Verbraak is kandidaat voor de Tweede Kamer. Hij staat op nummer 47 van de kandidatenlijst voor het CDA. Lijsttrekker voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is Sybrand van Haersma Buma. 

Lijsttrekker voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is Sybrand van Haersma Buma. 

Het is overigens niet waarschijnlijk dat Verbraak daadwerkelijk wordt verkozen. In de peilingen schommelt het CDA rond de achttien zetels.

Toch zou Verbraak graag mee willen doen: "Ons land heeft behoefte aan stabiliteit, meedoen, zorg voor elkaar, respect en fatsoen. Dat zijn juist de uitgangspunten die in het CDA verkiezingsprogramma sterk tot uiting komen." Verbraak is sinds 2010 wethouder. Daarvoor was hij fractievoorzitter.