Aanleg omleiding Rucphen weer stap dichterbij

De gemeente Rucphen kan voortvarend aan de slag met de verlenging van de Helakkerstraat en de Vosdonkseweg. Alle gronden die nodig waren, zijn inmiddels in eigendom. 

"Het streven was om de gronden zonder onteigening in bezit te krijgen. Dit is uiteindelijk ook gelukt", meldt wethouder Martien de Bruijn, verantwoordelijk voor de Omleiding Rucphen. Hij is in zijn nopjes met dit resultaat.

In totaal heeft de gemeente achttien hectare grond aangekocht. Het gaat om eigendommen van vier boeren, drie particulieren, waterschap Brabantse Delta, woningcorporatie Thuisvester en Tenniscentrum Rico. Niet alle grond wordt uiteindelijk gebruikt voor uitbreiding van de Helakkerstraat en de Vosdonkseweg.

Een deel wordt weer doorverkocht. De gemeente wil ook percelen beschikbaar stellen voor industrie en de bouw van woningen. "We zijn dat we alle gronden in eigendom hebben en zijn goed op weg", benadrukt De Bruijn.

Vrijliggend fietspad

Klaar is de gemeente nog niet helemaal. Op de Bernhardstraat in Rucphen komt een vrijliggend fietspad. Om dit te realiseren, moet er ook nog grond worden aangekocht. De gemeente heeft zelf van de provincie Noord-Brabant een complete boerderij met 27 hectare aangekocht.

Ooit was het de bedoeling om dit gebied tot natuur te ontwikkelen, maar dat plan is allang van de baan. Deze gronden zijn nu in tweeën gesplitst en worden gebruikt als compensatiegrond voor de agrariërs die hebben meegewerkt aan de verkoop van hun landerijen. Eén agrarisch bedrijf kon in zijn geheel naar dit gebied worden overgeplaatst. Hierdoor kunnen beide boeren hun activiteiten blijven uitvoeren.

Sloop tenniscentrum

De Bernhardstraat is inmiddels wel op de schop gegaan. Deze weg is verbreed, zodat er meer verkeer kan passeren. Het vrijliggend fietspad dat ernaast komt, wordt pas in een latere fase aangelegd. De gemeente kan straks aan de slag met de sloop van tenniscentrum Rico.

In de zomer wordt het complex aan de Noorderstraat gesloopt. De tennisvereniging die nog actief is in deze accommodatie kan tot uiterlijk juli gebruik maken van de sportaccommodatie. De Omleiding Rucphen is nodig om het vracht- en landbouwverkeer uit de dorpskommen van Sint Willebrord, Sprundel en Rucphen te weren.

Tip de redactie