Het verkeer dat door het centrum van Oudenbosch rijdt, is aanzienlijk afgenomen. 

"De oorzaak hiervan ligt uiteraard bijde opening van de Rondweg Oudenbosch", aldus wethouder Frits Harteveld.

Vanaf het voorjaar van 2015 wordt het verkeer geteld om te zien wat het effect is van de nieuwe rondweg op onder andere de doorgaande centrumroute. De rondweg is vooral gerealiseerd om de doorgaande centrumroute te ontzien, zodat de leefbaarheid in Oudenbosch verbetert.

Tijdens de telling van oktober 2015 reden er 11.432 voertuigen door Oudenbosch, in september 2016 waren dat er 9.818 en in november 8.064.