Met de nieuwe naam Futura kijken het onderwijs én de voetbalclub SC Gastel met vertrouwen naar de toekomst. 

Het multifunctionele complex aan de schoolstraat heeft – halverwege de bouwperiode – het hoogste punt bereikt. Een goede reden om het gebouw een eigen naam te geven en om tevens, door het plaatsen van een meiboom, voorspoed en vruchtbaarheid te wensen.

Een select gezelschap was op de bouwplaats van de brede school bijeen gekomen om, naast het vieren van het bereiken van het hoogste punt, de naam van het nieuwe complex te vernemen. Wethouder Jan Paantjens, de drie schooldirecteuren en de voorzitter van SC Gastel trokken gezamenlijk een gemeentelijk dundoek van een bord, waardoor de naam Futura voor alle aanwezigen zichtbaar werd.

Deze door Sandra de Koning en haar kinderen Yela en Faya voorgedragen naam, geldt zowel voor het onderwijs als het voetbal: kijkend richting toekomst. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Meiboom

In een toespraak schetste Jan Paantjens dat, nu het gebouw het hoogste punt bereikt heeft, een goed beeld te zien is van hoe het eruit komt te zien. “We zijn nu halverwege het parcours. De contouren staan, de gebruiksruimtes zijn klaar en bovendien hebben we ook een beeld bij de ruimte waar het gebouw in staat. Uiteraard is alles niet zonder slag of stoot gegaan, maar dankzij de positieve inslag van iedereen zitten we nog steeds op schema.”

Door de directie van de scholen, de voorzitter van SC Gastel en Jan Paantjens zelf werd, vanwege het bereiken van het hoogste punt, een meiboom ‘gepland’ en later getrakteerd op ‘pannenbier’. “Het verleden leert ons dat dit zo hoort en dat de boom symbool staat voor voorspoed en vruchtbaarheid,” legde Paantjens daarbij uit.

Tijdcapsule

Voorafgaand aan deze officiële handelingen hadden alle kinderen van de Gastelse scholen hun steentje letterlijk bijgedragen. Ieder kind had een gekleurde steen, met zijn of haar naam en geboortedatum erop geschreven, in een kuil gegooid. “Dit symboliseert niet alleen hun bijdrage aan de bouw, maar is een ook ‘tijdcapsule’ voor verdere generaties. De kuil wordt straks dichtgegooid en later wordt er een boom met inscriptie op gepland,” aldus de schooldirecteuren.

Carnavalsverlet

Futura is nu halverwege de geplande bouwperiode. Tijdens de vorstdagen heeft het werk aan de buitenkant wat vertraging opgelopen, maar heeft men aan de binnenkant meer kunnen doen dan gedacht. Ondanks het aanstaande carnavalsverlet, wat voor de bouwvakkers voornamelijk afkomstig uit Den Bosch en omstreken ‘heilig’ is, komt de oorspronkelijke opleveringsdatum van 1 juli niet in gevaar.

Voor de buitenruimte is door de gemeenteraad inmiddels akkoord gegeven om extra geld beschikbaar te stellen. Na de schoolvakantie nemen fusieschool TaLente, basisschool de Linde en voetbalvereniging SC Gastel hun intrek in dit ‘futuristische’ gebouw.