Dankzij de inspanningen van een aantal Roosendalers, die het industrieel erfgoed een warm hart toedragen en de betrokkenheid van Jan Jongmans als voormalig werknemer bij Philips, is de schoorsteen van de voormalige glasoven op het Philipsterrein behouden gebleven. 

Nu het hele terrein gesaneerd is en het inmiddels opnieuw bouwrijp is gemaakt, kan de schoorsteen verplaatst worden naar de nieuwe locatie. Die nieuwe locatie is de hoek van de Bredaseweg en de J.F. Vlekkestraat.

Het bedrijf dat de klus gaat uitvoeren, de firma Bresser uit ’s-Gravendeel, heeft eerder in Roosendaal de fontein op het Stationsplein en Seinhuis B op het rangeerterrein verplaatst. Zij zijn gespecialiseerd in het verplaatsen van gebouwen en grote bouwwerken. Het is wel de eerste keer dat ze een 44 meter hoge schoorsteen in één keer gaan verplaatsen.

Taco Bresser is enthousiast over de voorliggende uitdaging. De berekeningen zijn inmiddels achter de rug, de wijze waarop de klus geklaard gaat worden is inmiddels bepaald en de daadwerkelijke praktische voorbereidingen zijn in volle gang. "Op zondag 2 april gaan we vanaf tien uur de schoorsteen verplaatsen. Als het te hard waait, verplaatsen we het geheel naar zondag 9 april."

A58

De keuze voor een zondag is ingegeven door Rijkswaterstaat, omdat het deel van de A58 tussen de op- en afritten van Zegge en Roosendaal-Oost wordt afgesloten. "Men heeft daarvoor gekozen omdat er minder verkeersdrukte zal zijn en omdat er een veilig gebied in een straal van 75 meter rond de schoorsteen moet worden gecreëerd. Daarom sluiten we een stuk van de A58 tot uiterlijk vier uur ’s middags af."

Uiteraard hoopt de uitvoerende firma dat er tijdens de hele operatie 'niets te zien valt'. Bresser doelt daarmee op het welslagen van de hele verplaatsing. "Als wij ons werk goed doen krijgen de toeschouwers alleen de verplaatsing te zien. Op zich is dat natuurlijk al spectaculair genoeg, omdat het uiterst nauwkeurig moet gebeuren en technisch hoogstaand is."