De fundering voor de Economische Koepel Halderberge is gelegd. 

De oprichtingsvergadering is gelegd, de afspraken zijn gemaakt en de deelnemers zijn enthousiast. Vertegenwoordigers uit alle denkbare sectoren, tien in totaal, nemen plaats in het samenwerkingsverband met als doel om het economische klimaat van Halderberge te versterken middels een speciaal investeringsfonds waarmee plannen uit de economische visie kunnen worden gerealiseerd.

Ondernemer Henk Strootman wordt de onafhankelijke voorzitter en Frits Harteveld, wethouder economische zaken, neemt plaats namens de gemeente Halderberge.

De Economische Koepel Halderberge wordt breed gedragen. Toerisme, cultuur, detailhandel, horeca, de agrarische sector, industrie/logistiek, luchtvaart, onderwijs en de gemeente vormen allemaal een onderdeel van deze unieke lokale samenwerking op economisch gebied.

Het algemeen bestuur gaat bestaan uit tien vertegenwoordigers. Opvallend is toch dat de agrarische sector en de ondernemersvereniging van Stampersgat toch gebruik maken van hun zetel, omdat zij eerder bezwaren hadden geuit. Ondernemer Henk Strootman wordt de onafhankelijke voorzitter en Frits Harteveld, wethouder economische zaken, neemt plaats namens de gemeente Halderberge.

Aantrekkelijkheid


De koepel is bedoeld om het economische klimaat van Halderberge te verbeteren. De stichting EKH is namelijk een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid. De koepel beheert het publiek-private economisch investeringsfonds waarmee plannen uit de economische visie kunnen worden gerealiseerd.

Volgens de gemeente gaat het om een unieke samenwerking met als doel om onder andere de bezoekersaantallen en het meerdaags verblijfstoerisme te verhogen, de aantrekkelijkheid van de centra en het buitengebied te verbeteren en het vestigings- en ondernemingsklimaat te verbeteren. Ook het stimuleren van de groei van de werkgelegenheid staat hoog op het lijstje.

Groei


De oprichting van de Economische Koepel Halderberge is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2016-2019 gericht op de uitvoering van die economische visie. “Het doel is om samen te werken aan de versterking van de economische structuur van Halderberge. Economische groei door een structurele, meerjarige samenwerking in uitvoering van en financiering door ondernemers én gemeente staat daarin centraal”, aldus de gemeente Halderberge.