De inning van een bedrag van 13.500 euro aan openstaande schulden en de inbeslagname van zeshonderd hennepstekken. Dat waren woensdag enkele van de belangrijkste wapenfeiten bij een grootscheepse controle op bedrijventerrein Majoppeveld in Roosendaal. 

Het ging om een handhavingsactie van de politie, de belastingdienst, de taskforce Zeeland-West-Brabant en de gemeente Roosendaal.

Er werden zo’n twintig bedrijfspanden aan een onderzoek onderworpen.Hierbij werden zeshonderd hennepstekken in beslag genomen en een verlaten hennepkwekerij aangetroffen. Op basis van de Opiumwet werd eveneens de administratie in beslag genomen. Daarnaast vonden de diensten een zak met zo’n twintig gram hennep.

Schulden

In vier panden bleek buiten de meter om elektriciteit gestolen te worden. Daar bleef het niet bij. Zo werd er een bedrag van 13.500 euro aan openstaande schulden geïnd. Bovendien werden op grond van de Opiumwet een vrachtwagen en bestelbus in beslag genomen ter verbeurdverklaring. 

Ook een gestolen voertuig, afkomstig uit België, werd geconfisqueerd. Hiernaast werd een motorblok in beslag genomen. In diverse panden werden bouwkundige en brandgevaarlijke gebreken geconstateerd. Twee strafrechtelijke dossiers worden opgemaakt in verband met bodembescherming.

Ondermijning

De gemeente Roosendaal, de politie, Openbaar Ministerie, Verbond voor Verzekeraars, Belastingdienst Douane en de OMWB deden samen de controle. Overheidspartners pakken gezamenlijk de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld aan.

Bij verwevenheid gaat het om Illegale activiteiten die niet uit te voeren zijn zonder gebruik te maken van legale voorzieningen uit de bovenwereld zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Dat tolereert de overheid niet. Iedere burger en onderneming moet zich aan wetten, regels en verplichtingen houden. Om de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit te vergroten, kiest zij voor een integrale aanpak.