Na de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg in Roosendaal tussen aan de ene kant het industrieterrein Majoppeveld-Noord en de A58 en aan de andere kant industrieterrein Borchwerf en de A17 is het op de Leemstraat – in Majoppeveld – een stuk drukker geworden. Daardoor komt de veiligheid van fietsers daar steeds meer in het gedrang. 

Aanwonenden en ondernemers dringen bij de gemeente aan op de aanleg van een vrijliggend fietspad, maar die lijkt dat niet van plan te zijn. Daarom heeft Gemma Engelen, die zelf aan de Leemstraat woont, handtekeningen verzameld voor een petitie aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Er zitten al maatregelen in de pen om de doorstroom en de veiligheid op de Leemstraat te verbeteren. Daar komt een budget van 1 miljoen euro voor beschikbaar. Een fietspad zit echter niet meer in de voorgestelde maatregelen.

Gemma Engelen begrijpt daar niets van en windt zich er hevig over op. “Het is nu al erg druk op de Leemstraat en met de komst van nieuwe bedrijven wordt dat alleen maar erger. Voor de veiligheid van fietsers wordt met dit pakket maatregelen niets gedaan. Schandalig.”

Hoog

Ze vertelt dat ze in 2015 al met verantwoordelijk wethouder Lok over het onderwerp heeft gesproken. “Die zei dat hij niets met cijfertjes heeft en dat er maar een paar fietsers van de Leemstraat gebruikmaken. En dat er voor hen langs de Bredaseweg en na het verkeersluw maken van de Lage Zegstraat veilige alternatieve routes zijn.” Het zit haar hoog. 

Commentaren

Engelen zet haar strijd voor een veiliger Leemstraat kracht bij met een petitie aan de gemeenteraad en het college. "Alle aanwonenden en ondernemers aan de Leemstraat hebben die getekend. En de commentaren die ze er bij geven liegen er niet om. Ik heb met meerdere vrachtwagenchauffeurs gesproken. Die zijn net zo ongelukkig met de situatie hier.”

Commissievergadering

Met de petitie wil Engelen bereiken dat de gemeenteraad extra geld vrijmaakt voor de aanleg van een fietspad. De gemeente wijst er op dat het maatregelenpakket zoals dat er nu ligt in overleg met ondernemers, bewoners, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en de gemeente Rucphen is opgesteld.

Naar verwachting zal de petitie tijdens een commissievergadering op 9 februari worden behandeld; afhankelijk van de uitkomst daarvan zal de gemeenteraad zich eventueel enkele weken later over de noodzaak van een fietspad buigen.