De aanpak van de gemeente Rucphen om jongerenoverlast tegen te gaan werpt zijn vruchten af.

De hinder van tieners en twintigers op straat is nagenoeg verdwenen. Ook in het Processiepark in Sint Willebrord is het rustig.

"Alleen op het parkeerterrein van de voormalige Aldi houdt zich met regelmaat hangjeugd op. Er zijn afspraken gemaakt tussen de jeugd, de politie en de eigenaar van het pand. Zolang de jeugd zich hier aan houdt, mogen ze daar rustig blijven staan", benadrukt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr.

Enkele jaren geleden was er nog sprake van veel overlast. Daarbij kwam het geregeld tot vernielingen. Dat leidde toen zelfs tot samenkomstverboden op verschillende plekken in de gemeente. Daar is anno 2017 in de verste verte geen sprake meer van.

Maatregelen

Zo werkt de gemeente ook met camerabewaking: "We merken dat het plaatsen van camera’s een preventieve werking heeft en dat overlast nagenoeg per direct verdwijnt." 

Ook kunnen hinderlijke personen een gebiedsverbod krijgen. Ook de aanwezigheid van buurtpreventieteams in alle kernen heeft een positieve invloed op de leefbaarheid.

Vorig jaar was er enige sprake van hinder in het Processiepark. "We hebben toen een kotje weggehaald dat door jongeren werd gebruikt. Daarna werd het heel snel rustig", vertelt BOA Luuk van Beers.

Hij houdt samen met de twee andere BOA’s geregeld controles op straat. Dat doen uiteraard ook de wijkagent en de jongerenwerker. Die laatste kan een jongen of meisje met problemen ook door verwijzen naar een jeugdprofessional die de juiste hulp zoekt.

Wijkgericht werken

Sinds dit jaar werken de BOA’s wijkgericht. De drie gemeentelijke handhavers werken ieder in één of twee dorpen. Zij zijn bevoegd om bekeuringen uit te schrijven en zullen dit volgens de burgemeester ook niet nalaten.

Een ander belangrijk punt is het sluiten van woningen en andere panden waarin hennep wordt gekweekt of drugs wordt gedeald: "Die kunnen voor de periode van minimaal één maand tot maximaal onbeperkte duur worden gesloten." 

Voorlopig zijn nieuwe maatregelen om overlast in te dammen dan ook niet nodig: "Laten we hopen dat de ‘hangjeugd’ zich zo ‘voorbeeldig blijft gedragen zoals zij dit nu doet.’"

"Uiteraard zijn wij ons er ook van bewust dat de overlast weer net zo snel kan terug keren zoals ze is weggegaan. Wij waken ervoor dat dit gebeurt en proberen zo snel mogelijk, opdoemende overlast de zogenaamde kop in te drukken", benadrukt Van der Meer Mohr.

Voorlichting over verslaving

Ook wethouder Martien de Bruijn van Jeugdbeleid is tevreden: "We hebben volop geïnvesteerd in jongerenbeleid. Op scholen wordt voorlichting geven over verslavingspreventie en leren jongeren hoe zij weerstand kunnen bieden aan groepsdruk."

De jongerenwerker gaat daarvoor samen met de wijkagent, de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en een medewerker van verslavingsinstituut Novadic-Kentron langs op scholen.

Ook kijkt de gemeente in de dorpen waar jongeren behoefte aan hebben. "In Sprundel en Rucphen zijn goedlopende jongerenhonken in de Trapkes en in jeugdhuis de Louwen waar activiteiten worden gehouden. In Sint Willebrord is op dit moment geen behoefte aan zo’n honk. Als die er wel komt, springen we daar in op in", vertelt De Bruijn.

Laagdrempelig

"Dit zijn laagdrempelige voorzieningen. In Sprundel werken er vrijwilligers die er zelf kwamen toen ze jonger waren en in Rucphen zien we inmiddels de broers en zussen van de eerdere initiatiefnemers", vult jongerenwerker Coen Buijk aan.

Hij benadrukt ook dat de meeste hangjongeren geen kwaad in de zin hebben. "Je kunt ze ook aanspreken, daar staan ze zeker open voor."