Ze waren maar wat blij de parochianen, maar ook de vertegenwoordigers van gemeente, parochie en vrijwilligers, toen afgelopen zaterdag de gedenkstegel op het plein voor de Josephkerk werd onthuld.

Daarmee werd de renovatie officieel afgerond en passen het voorterrein en de kerk als een echte twee-eenheid. Daar waar vrijwilligers bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, vinden zij tegenwoordig de gemeente aan hun zijde.

Initiatieven van burgers worden nauwkeurig bekeken en daar waar mogelijk ook vanuit de gemeente ondersteund. Daarom was de aanwezigheid van wethouder Saskia Schenk bij de officiële opening van het kerkplein van de St. Jospehkerk zeer op zijn plaats.

Voorbereiding

Corrie van As opende de bijeenkomst van genodigden en belangstellenden met een historische terugblik op de totstandkoming van het plan.

"Nadat de restauratie in 2011 was afgerond, hadden we als parochie nog één grote wens. Dat was de renovatie van het plein voor de kerk. Daar werd een plan voor gemaakt dat enthousiast werd ontvangen, maar niet betaalbaar bleek. Vervolgens ging het dus vlot de ijskast in, werd nog eens kritisch bekeken en aangepast."

Uiteindelijk hebben de opbrengsten van de rommel- en boekenmarkten een mooie bijdrage geleverd aan de realisatie, maar Van As roemde vooral de samenwerking in dit traject. Ze duidde vervolgens op de rol van de gemeente en de manier waarop deze de vitalisering van de wijken in Roosendaal tot onderwerp van gesprek had gemaakt.

Wethouder Schenk benadrukte in haar woordje dat de gemeente moet investeren in vitale wijken en dat je daarbij goed naar de bewoners ervan moet luisteren. Zij zei daarover: "Dankzij alle gegevens waar we als gemeente over kunnen beschikken, hadden we een redelijk zicht op de wijk Burgerhout."

"Maar door met de bewoners ervan in gesprek te gaan, kwamen er een aantal onderwerpen op tafel die aangepakt zouden moeten worden. Uiteindelijk is er gekozen voor het plein voor de Josephkerk, omdat dat nodig aan renovatie toewas. Uiteindelijk is daarvoor gekozen en we mogen wel zeggen dat het mooiste plan ten uitvoer is gebracht."

Binnen en buiten

Namens het pastorale team voerde Petra Versnel het woord. Zij benadrukte dat de Josephkerk een bijzonder gebouw is, onder andere vanwege de afwezigheid van pilaren en zuilen.

"Het ontwerp, dat van de hand van architect Jacques Hurks is, heeft daar uiteraard toe bijgedragen. Tijdens de vieringen is er van alle kanten uitstekend zicht en ook de koepel en de variaties van de gemetselde pijlers en bogen, maken het tot een bijzonder kerkgebouw." 

Ze verwees ook nog naar de functie van de ranke kerktoren die, met name in vroeger tijden, als ijkpunt in Roosendaal werd gezien. Ze besloot met een duidelijke link te leggen tussen de gerestaureerde kerk en het nu gerenoveerde kerkplein. Vice -voorzitter van de St. Norbertusparochie Maarten Mallekoote, vergeleek het gebouw en het plein met een mens van meer dan 90 jaar oud.

"Wat er binnen gebeurt, moet je buiten kunnen zien. Mensen doen dat met uiterlijk vertoon, maar de entree van een kerkgebouw vraagt moet uitnodigen om binnen te gaan. De wijze waarop met klinkers een ‘loper’ is uitgerold omschrijft dat het beste", besloot hij.

Vervolgens dankte hij iedereen voor de steun, financiën en menskracht, waarmee het hele plan uiteindelijk is gerealiseerd. Vervolgens verplaatste het gezelschap zich naar buiten, waar de gedenktegel, die midden op het kerkplein ligt, werd onthuld.