De inwoners van Rucphen zijn tevreden over de gemeente.

Gemiddeld waarderen ze die met een 6,5. Dat blijkt uit het burgertevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema’s, waaraan de gemeente in het najaar van 2016 heeft deelgenomen.

De dienstverlening wordt goed gewaardeerd met gemiddeld een 6,9. Op de andere terreinen scoort de gemeente ook een ruime voldoende.

Respons

De burgerpeiling is via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente Rucphen. In totaal zijn 1.800 inwoners gevraagd mee te doen. In totaal vulden 674 respondenten de vragenlijst in. De respons komt daarmee op 37,4 procent. Dat is vrij hoog ten opzichte van andere deelnemende gemeenten.