In 2003 startte het project Courage met het terugdringen van drugsoverlast en drugscriminaliteit in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. Recent is in samenwerking met medewerkers van de politieacademie onderzocht wat de effecten zijn van het toen ingezette beleid. 

Uit de gehouden 'drugsmonitor' kwam naar voren dat er in de gemeente Roosendaal nog steeds tientallen plekken zijn waar in drugs wordt gehandeld. Bewoners voelen zich daar onprettig of zelfs onveilig door.

Voor de gemeenteraad was dat aanleiding te vragen om extra actie en om voor het jaar 2017 honderdduizend euro beschikbaar te stellen om dat mogelijk te maken.

De gemeente besloot een speciaal team in het leven te roepen om snel ingrijpen bij overlast mogelijk te maken. Vrijdag gaf burgemeester Jacques Niederer het officiële startsein voor het zogeheten 'drugssquad'.

Ogen

In het drugsteam werken politiemensen samen met Buitengewoon Opsporings Ambtenaren. De laatsten vormen de ogen en oren voor de politie. Door dag en nacht te surveilleren, zowel met opvallende als onopvallende voertuigen, en met informatie van burgers probeert het team een beeld te krijgen van de handel en wandel van drugsdealers en -gebruikers.

Hoofdagent Dennis Hopstaken trekt de kar voor het team. "We hebben op dit moment ongeveer dertig plekken – zogenaamde hotspots – in het oog. Die houden we extra in de gaten. Dat kunnen drugspanden zijn, maar ook andere plekken waarvan bewoners melden dat er handel plaatsvindt. Onze taak is het vooral om waar nodig en mogelijk snel in te grijpen, bijvoorbeeld door drugs in beslag te nemen en door mensen op te pakken. Langdurige onderzoeken laten we over aan de recherche." De gemeente en politie overleggen iedere twee weken om vast te stellen waar ingrijpen nodig is.

Ingrijpen

De parkeerplaats bij de Tolbergvijver is een bekende hotspot. Voor de gemeente was dat aanleiding om juist die plek te kiezen voor het officiële startsein van het drugsteam.

Bewoners van de nabijgelegen woningen en wandelaars klagen al langer over een onveilig gevoel en melden dat er geregeld sprake zou zijn van handel in en gebruik van drugs.

Lantaarnpalen

De plek leende zich daar ook voor: onverlicht en met een schuilhut en toilet die ooit waren bedoeld voor vissers. Ook hobbyisten met bestuurbare bootjes konden gebruikmaken van de faciliteiten. Die reguliere gebruikers lieten zich op die plek nauwelijks meer zien, onduidelijke types des te meer. Tijd om in te grijpen, vond de gemeente.

Om te beginnen werd de plek beter verlicht door er vier lantaarnpalen te plaatsen. En vrijdag kwam een graafmachine de schuilhut weghalen.

"Niet alleen oppakken en in beslag nemen, ook ingrijpen in de openbare ruimte helpt", weet burgemeester Niederer, terwijl de schuilhut krakend maar tevergeefs weerstand biedt. "Ik heb niet de illusie dat we de gemeente hiermee drugsvrij krijgen, maar we hebben wel de eerste bedankjes van aanwonenden binnengekregen die nu al zien dat de overlast afneemt."