Een aantal Halderbergse verenigingen en organisaties krijgen bij nader inzien toch een hogere subsidie dan voorheen bekend was bepaald.

Vluchtelingenwerk Halderberge, aanbieders beleidsregel VVE en bridgeclub De Goeden Luyden kunnen rekenen op een hogere financiële bijdrage, nadat ze de gemeente hebben overtuigd van de noodzaak.

Schaakvereniging De Schaakhoeve, tennisvereniging ’t Keperke en Kober Kinderopvang moeten het doen met het eerder vastgestelde bedrag.

Bij bijvoorbeeld de schaakclub had dat te maken met het aantal leden, bij de tennisvereniging met het aantal jeugdleden dat te laag zou zijn.