Het Markland College werkt samen met de gemeente Halderberge om te komen tot een toekomstbestendig schoolgebouw. 

Per jaar worden enorme bedragen gepompt in het onderhoud van verouderde delen van de school en dat geld kan wat directeur Antoine Tromp betreft beter gestoken worden in het onderwijs zelf.

Het eerste idee om bepaalde delen te slopen en buiten gebruik te stellen en nieuwbouw te realiseren voor het vmbo en uitbreiding van het havo/vwo-deel, is gerezen. Het plan wordt nu verder uitgewerkt en onderzocht op financiële haalbaarheid.

Het is vijf voor twaalf. Dat is eigenlijk de boodschap van de schooldirecteur. "Niet dat de boel op instorten staat, maar wel als het gaat om de toekomst van de school. Als we in 2019/2020 aan de slag willen om de school up to date en toekomstbestendig te maken, moeten we daar nu wel mee aan de slag", zo zegt hij. Om die reden nodigde het Markland College gemeenteraadsleden en het college van burgemeesters en wethouders uit voor een rondgang door de school.

Gedateerd

"Algemene conclusie is dat bepaalde delen, hoe nostalgisch ook, gewoon te oud en te ruim zijn opgezet. Het is een hele tour van de ene kant van het gebouw naar de andere kant van het gebouw", aldus wethouder Jan Paantjens. Tromp voegt daaraan toe dat de praktijklokalen simpelweg te groot zijn, de kosten te hoog en dat het leerlingenaantal gezien de regiocijfers nog verder gaat dalen.

"De omgeving is heel aantrekkelijk, maar het grootste deel van onze school is gedateerd. We pleiten voor flexibele ruimten, een goed energiezuinig gebouw dat geschikt is voor het onderwijs van de toekomst vol digitale lessen."

Financiële plaatje

De bedoeling is dat het hart, het voormalige Thomas More, blijft staan evenals de nieuwbouw van 2000. De voormalige LTS wordt buiten gebruik gesteld en kan eventueel ingezet worden voor woningbouw. Het oudste gebouw kan gesloopt worden evenals het pand grenzend aan het hoofdgebouw.

Wethouder Paantjens benadrukt dat er echt nog gekeken moet worden wat mogelijk is en hoe het financiële plaatje voor alle partijen er uit ziet. "Maar we willen al wel duidelijk maken dat we gaan inventariseren", zo besluit hij.