Reconstructie Bredaseweg van start gegaan

De gemeente Roosendaal is deze week gestart met de voorbereidingen met de reconstructie van de Bredaseweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Philipslaan en de Zwaanhoefstraat. 

Onderdeel van de werkzaamheden zijn de vernieuwing van de rioleringen, aanleggen van nieuwe verhardingen, het aanpassen van het groen en de plaatsing van nieuwe lantaarnpalen. Op de Bredaseweg komen verkeersremmende maatregelen in de vorm van twee verkeersdrempels en een verkeersplateau op de kruising met de Bachlaan en de Röntgenstraat.

Tip de redactie