Buurtactie om verkeersveiligheid in Bovendonk te verbeteren

Het buurtpreventieteam Bovendonk komt in samenwerking met basisschool de Reuzelaar, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente in actie om de verkeersveiligheid in Hoeven te verbeteren. 

Op vrijdag 20 januari organiseren de partijen gezamenlijk een buurtactie genaamd Verkeersveiligheid. Het preventieteam maakt zo nu en dan een rondje door de wijk Bovendonk en spreekt daarbij geregeld bewoners over irritatiefactoren die zich in de buurt voordoen.

Vaak terugkerende verhalen zijn: te hard rijdende auto’s, onjuist geparkeerde auto’s en hondenpoep. Reden genoeg voor het team om in actie te komen en aan het eerste probleem iets te gaan doen, aangezien dat zorgt voor de meeste onveilige situaties. Tot op heden zijn er nog geen ernstige ongelukken gebeurd, maar daar wil het buurtpreventieteam natuurlijk niet op wachten.

Verkeersveiligheid

Ondanks dat het algemeen bekend is in Hoeven dat er in de gehele kern niet harder gereden mag worden dan 30 kilometer per uur, komt het nog te vaak voor dat die snelheid wordt overschreden. Voor spelende en fietsende kinderen kan dat gevaarlijke situaties opleveren en dat wil natuurlijk niemand.

Vandaar dat het buurtpreventieteam van de wijk op 20 januari, samen met de schoolkinderen en de werkgroep Verkeer van basisschool De Reuzelaar, Veilig Verkeer Nederland, de gemeente Halderberge en misschien ook de bewoners zelf, een positieve buurtactie organiseert. Op die dag zijn er verschillende activiteiten die allemaal bedoeld zijn om jong en oud bewust te maken van de 30 kilometer zone, maar ook het belang van goede zichtbaarheid en verlichting van verkeersdeelnemers.

Buurtactie

Zo zal op die dag de wijk worden versierd met spandoeken, raamposters en ballonnen om de bewoners bewust te maken van de maximale snelheid. Daarnaast zullen er enkele controles worden uitgevoerd door gespecialiseerde mensen. Een vrijwilliger van de VVN komt, met behulp van de schoolkinderen, snelheidsmetingen doen in de wijk.

Tweewielerspecialist Carl Veeke zal op het schoolplein de nodige fietsen gaan controleren op het gebied van zichtbaarheid en verlichting. Naast de bovengenoemde acties zullen schoolkinderen op 20 januari langs de deur gaan in de President Hopstakenlaan.

De bedoeling is dat zij op zoveel mogelijk kliko’s 30 kilometer stickers gaan plakken, zodat de kliko’s de bewoners iedere vrijdag kunnen attenderen op de 30 kilometer zone. Iedereen die zijn of haar kliko met een akkoordsticker op de voorkant aan de straat zet zal worden verblijd met een sticker. Rond 13.30 uur vertrekken de groepen vanaf de Reuzelaar naar de verschillende activiteiten. Tussen 14.30 en 15.00 uur is iedereen weer terug op school en zal ook de wethouder aanwezig zijn.

Tip de redactie