Het was een zeer grote verrassing voor de 72-jarige Jan Broos uit Oudenbosch dat hij door burgemeester Jobke Vonk-Vedder naar voren werd gevraagd en benoemd werd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Vonk-Vedder noemde hem in haar nieuwjaarstoespraak een typisch voorbeeld van een vrijwilliger die zich geheel belangeloos en met veel plezier inzet voor in dit geval de gehandicapten van Halderberge. Een verbouwereerde Broos werd daarna door haar naar voren gevraagd, toegesproken en geridderd.

"Hij had er een volledige weektaak aan en zonder de steun van zijn vrouw Elly, die wij daarvoor ook dankbaar zijn, had hij dit werk niet kunnen doen," liet de burgemeester onder andere weten.

Platform

Van 1999 tot 2009 was Broos actief als vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Gehandicapten Platform Halderberge, wat voorheen Stichting Gehandicapten Platform Oudenbosch heette. Vanaf 2009 tot zijn afscheid afgelopen zomer was Broos voorzitter van deze stichting.

Het Gehandicapten Platform ondersteunt en adviseert de gemeente bij het vormen van een visie en beleid op verschillende gebieden, zodat er (meer) rekening gehouden wordt met mensen met een beperking en met senioren.

Tevens is er veel contact met Woningbouwvereniging Woonkwartier bij nieuwbouw en aanpassing van woningen. In zijn hoedanigheid als voorzitter was hij ook erg nauw betrokken bij het Platform Wonen en Zorg, een samenwerkingsverband tussen het Gehandicapten Platform, de seniorenraad en de WMO-raad.

Info-meldpunt

Van 2009 tot 2013 was Broos niet alleen bestuurslid van de WMO-raad Halderberge, maar tevens actief in diverse werkgroepen. Hij was ook verantwoordelijk voor de organisatie van het Gehandicapten Informatie Project Scholen, waarbij basisscholen actief bezocht werden.

Broos beheerde ook nog vanuit huis het info-meldpunt en klachtenbureau waar mensen met een beperking terecht kunnen voor vragen, opmerkingen en klachten aangaande allerlei onderwerpen met betrekking tot de WMO. Verder is hij in het verleden bij de scouting leider van kinderen uit het speciaal onderwijs geweest.

Terriër

"Ik ben vooral vereerd met het lintje, omdat daarmee mijn werk gewaardeerd is," zegt Broos enkele dagen later in zijn eigen huiskamer. In 1977 werd bij hem MS vastgesteld en moest hij al op 32-jarige leeftijd zijn werkzame leven voor gezien houden.

"Ik kwam thuis te zitten en na een moeizame periode, ook van acceptatie, heb ik de draad opgepakt en ben cursussen op het gebied van sociale wetten gaan volgen en werd al snel gevraagd om in het bestuur van het platform in Roosendaal te komen. En zo rol je er dan vanzelf in." 

Omdat hij in 1990 zelf in een rolstoel belandde, waren de problemen voor hem heel herkenbaar. Hij was immers zelf ervaringsdeskundige. "Ik hield zelfs spreekuur hier aan huis." Broos vind het jammer dat nu hij gestopt is ook een einde aan het info-meldpunt en klachtenbureau is gekomen.

"In al die jaren heb ik veel bereikt, maar het kan altijd beter. Zeker op het gebied van toegankelijkheid is er nog veel te verbeteren. Ik was vaak een terriër die zijn tanden ergens inzette en niet meer los liet," grijnst hij, terugkijkend op zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden.