De laatste jaren weten zoveel jongeren meer dan eens per week de weg naar de jeugdhonken te vinden dat er versterking werd gezocht voor jongerenwerkers Jet van Es en Mark van den Born.

Deze werd gevonden in de persoon van Suzanne van Merriënboer. De activiteiten werden steeds verder uitgebreid waardoor het bijna onmogelijk is geworden om de functie van assistent te schrappen.

De gemeente Halderberge ziet dat ook in en heeft besloten geld vrij te maken, zodat Jongerenwerk Halderberge niet ten onder hoeft te gaan aan haar eigen succes.

Samenwerking

Mark van den Born en Jette van Es zijn dé gezichten van het Jongerenwerk in Halderberge. Sinds 2009 en 2010 staan zij aan het roer van de organisatie die inmiddels veel en veel meer is geworden dan alleen het ‘van de straat houden’ van jongeren.

"Vorig jaar bleek dat het voor Mark en Jette eigenlijk niet meer te behappen was. Jongerencentrum Tune Inn liep heel goed en de jongerenwerkers zaten tot aan hun oren in het werk. Dat hebben zij bij de gemeente aangegeven", aldus wethouder Jan Paantjens.

"Wij hebben gekeken wat we kunnen doen, want we willen natuurlijk niet dat ze aan hun eigen succes ten onder gaan. We hebben een assistent in kunnen zetten en dat werd Suzanne. Dat blijkt heel goed te lopen allemaal en om die reden willen we daar ook dit jaar weer geld voor vrij maken."

Skatebaan

De jeugd uit Oudenbosch kan terecht bij Tune Inn, maar voor jongeren in Oud Gastel was er tot voor kort weinig te beleven. Jongerenwerk sloeg de handen ineen met de korfbal, want samen werd besloten dat de, in de winter leegstaande, kantine ingezet kon worden als jeugdhonk.

"De jeugd die normaal bij de skatebaan te vinden is, kunnen we zo naar binnen halen. Het loopt erg goed. Nu is het gebouw eens in de week op woensdag van 18 tot 21 uur geopend, maar dat willen we uit gaan breiden", aldus Suzanne van Merriënboer.

Telefoons

Ongeveer vijftien tot twintig jongeren weten de weg te vinden naar de inloop in Oud Gastel om er te gamen, een spelletje te doen of gewoon samen te kletsen en te ontspannen. Bij Tune Inn in Oudenbosch zijn dat er nog veel meer, ongeveer 25 verschillende gezichten per dag.

Ongeveer tien jongeren blijven gemiddeld eten waarvoor samen gekookt wordt. "We proberen een huiselijke sfeer te creëren. Dus lekker ontspannen en geen verplichte activiteiten", legt Mark van den Born uit.

"Telefoons weg en gewoon even de dag doornemen, net zoals je dat doet als je moeder met thee en koekjes op je zit te wachten. We willen de jongeren een fijn en veilig gevoel geven en ik aan de opkomst te zien lukt dat aardig. Daar willen we dan ook op in blijven zetten!"

Bereikbaar

Jongerenwerk Halderberge voert regelmatig overleg met onder andere de gemeente, de politie en scholen. Op die manier willen de partijen zorgen dat de drempels laag blijven en de lijntjes kort.

"Laatst kwam iemand van Novadic Kentron vertellen over verslavingen, de wijkagent eet wel eens een hapje mee waardoor er informeel gesprekjes worden gevoerd, dat soort dingen zijn belangrijk en houdt de jeugd bereikbaar."