De gemeente Rucphen koopt een stuk grond tussen Sint Willebrord en Sprundel aan voor tennisvereniging Rico. Het gaat om een perceel aan de noordkant van de Vosdonkseweg grenzend aan de Noorderstraat.

"Een deel van de grond is al in ons eigendom. De andere tweederde is in handen van de Rabobank, maar wij kunnen dat over kopen", kondigt wethouder René Lazeroms aan.

De tennisvereniging zocht nieuwe huisvesting, omdat zij de huidige accommodatie kwijtraken. Tenniscentrum Rico houdt op met bestaan. De gemeente heeft het sportcentrum gekocht om de Vosdonkseweg te kunnen doortrekken. Dat is nodig voor de Omleiding Rucphen om vrachtwagens en landbouwverkeer uit de dorpskernen te weren. Op dit moment ervaren bewoners uit de kernen van Sint Willebrord, Rucphen en Sprundel daar veel overlast van.

Bruikleen

TV Rico kan nog tot juli 2017 gebruikmaken van de huidige tennisbanen aan de Noorderstraat 95. In eerste instantie moest de vereniging er eerder uit, maar zij kwamen met de gemeente overeen dat zij langer mochten blijven. Voor de nieuwe locatie dient eerst het bestemmingsplan te worden veranderd.

"Op dit moment rust daar nog een agrarische bestemming op. Dat moeten worden omgezet naar maatschappelijk", vertelt Lazeroms. De tennisvereniging krijgt de grond in bruikleen. Het is de bedoeling dat zij zelf zorg dragen voor het realiseren van meerdere tennisbuitenbanen, een kantine, parkeervakken, hekwerk en verlichting.

De gemeenteraad is inmiddels akkoord gegaan met de aankoop van de grond. "De volgende stap is dat we een samenwerkingsverband sluiten met de tennisvereniging", geeft Lazeroms aan. De tennisvereniging had de wens om in Sint Willebrord of Sprundel te worden gehuisvest. De meeste leden van de club komen ook uit deze plaatsen. In totaal telt TV Rico ongeveer driehonderd leden.

De club is groeiende. Het voorbije jaar kwamen daar achttien nieuwe spelers bij. Tenniscentrum Rico zou in eerste instantie verhuizen naar de Binnentuin, maar daar zagen de eigenaren vanaf. Daardoor was de tennisvereniging die de ruimtes huurt van het tenniscentrum ineens dakloos. Nu is dan toch zicht op een definitieve oplossing.