De projectgroep 'Vitaal Wouw’ werkt aan het DNA van Wouw. Dat doet zij in het kader van de nieuwe omgevingswetgeving en de roep om een omgevingsvisie voor het dorp. 

In dit comité zit een aantal vrijwilligers die benieuwd is naar de mening van Wouwse jongeren over de toekomst van Wouw. Daarom organiseren zij een speciale brainstormavond. Hierbij krijgen twintigers en dertigers de kans zich te laten horen over de leefbaarheid van het dorp.

"Namens Vitaal Wouw zijn wij zeer benieuwd naar de mening van de Wouwse jeugd over ons dorp en wat zij nodig hebben, om in Wouw te kunnen blijven leven en wonen", aldus Johan van Loenhout, één van de vrijwilligers in Vitaal Wouw.

"Uitgaande van een burgerparticipatie-initiatief voor het Geerhoekgebied, hebben we in eerste instantie gesproken met de omwonende rond dat gebied, maar al snel bleek dat we zeker ook onze jongeren willen betrekken." Er zijn plannen om sociaal cultureel centrum de Geerhoek opnieuw in te richten en in het gebied appartementen, huizen en een ondergrondse parkeergarage te realiseren.

Brainstormavond

Na overleg met een aantal verenigingen waar de Wouwse jongeren actief zijn, is een brainstormavond afgestemd. Deze avond wordt gehouden op vrijdag 13 januari vanaf 20.00 uur in de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging Cluzona aan de Doeldreef in Wouw.

Tijdens deze avond krijgen Wouwse jongeren de gelegenheid om hun eigen mening te geven op een aantal vragen. Vragen als, "Wat voor woonwensen heb je?" en "Welke voorzieningen heb je nodig?" met de bedoeling om te ontdekken waarom en wanneer jongeren graag in Wouw willen blijven wonen en leven. Naast deze vragen is echter ieder onderwerp over een toekomst in Wouw bespreekbaar.

Deze avond is bedoeld voor deelnemers tussen de 20 en 35 jaar die nu al in Wouw wonen. Heb je interesse om mee te denken over je toekomst? Meld je dan even aan via e-mail vitaalwouw@gmail.com. Vermeld ook je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer.